Turystyka


Europejskie projekty realizowane w Radlinie

Wzrost atrakcyjności turystycznej Radlina poprzez budowę tężni solankowej.

Przedmiotem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Radlina poprzez budowę tężni solankowej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 472 900,11 zł, a koszty kwalifikowane: 1 423 277,66 zł. Źródłami finansowania są środki Gminy, w tym z WFOŚIGW oraz dotacja z EFRR. Wkład finansowy Gminy wynosi: 263 114,10 zł, zaś dotacja RPO WSL wynosi: 1 209 786,01 zł (85,00 % wydatków kwalifikowanych).

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo