KOLIBA


Oficjalny serwis internetowy Świetlicy Środowiskowej "Koliba" w Radlinie

Radlin Dance

Zapraszamy  na Radli Dance . Szczegóły w regulaminie.

http://radlin.online/pliki/regulamin Radlin Dance 2020.odt


Nasze wakacje

http://radlin.online/pliki/Prezentacja.pptx


Kontynuacja zajęć projektowych

Miasto Radlin przy udziale Świetlicy Środowiskowej w Radlinie pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży – etap II”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet IX –– Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Wartość dofinansowania: 222 097,52 zł

Wartość całkowita: 238 814,54 zł

Okres realizacji projektu przewidziano od 2021-01-01 do 2022-12-31

W ramach projektu przewidziano m. in.:

-zajęcia z ceramiki,

-zajęcia informatyczne i fotograficzne,

-zajęcia logopedyczne dla wybranych dzieci,

-zajęcia z bajkoterapii, kina i teatru,

-prowadzenia terapii z zakresu dogoterapii, hipoterapii i muzykoterapii dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

-zajęcia z języka angielskiego i matematyki, -naukę pływania, -zajęcia kulinarne.

 

Celem projektu jest rozszerzenie zakresu i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z obszarów zdegradowanych Miasta Radlin. Cel ten będzie realizowany przez placówkę wsparcia dziennego – Świetlicę Środowiskową „Koliba”, poprzez działania zapewniające wzmocnienie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówki, zamieszkującej obszary rewitalizacji i zdegradowane w mieście Radlin.

Projekt będzie skierowany do 48 dzieci w wieku 6-16 lat z obszaru rewitalizacji i obszaru zdegradowanego miasta Radlin.Projektowe zajęcia z ceramiki - Mały artystaWyniki Radlin Dance

WERDYKT JURY

III Edycji Konkursu „Radlin Dance”


Kategoria: Przedszkole

Grupa taneczna:

1 miejsce: Bajtle” z Przedszkola nr 3 w Radlinie

2 miejsce: Lei” z Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie

Solista:

1 miejsce: Amelia Zawlocka z Przedszkola Publicznego nr 1 w Radlinie


Kategoria: klasy 1-3

Grupa taneczna:

1 miejsce: Baletnice” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

2 miejsce: Koliberki” ze Świetlicy Środowiskowej „Koliba” w Radlinie

3 miejsce: „Kasztanki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

Solista:

1 miejsce: Wiktoria Grabowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

2 miejsce: Milena Zawlocka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

3 miejsce: Lena Kwiatkowska ze Świetlicy Środowiskowej „Koliba” w Radlinie


Kategoria: klasy 4-6

Grupa taneczna:

1 miejsce: Dance Kin 2” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie

2 miejsce: Marta i Julka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

3 miejsce: Radlińskie Perełki” ” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie

Solista:

1 miejsce: Emilia Grabowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

2 miejsce: Layla Szafranek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie

3 miejsce: Gustaw Pawełek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w RadlinieObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo