WAŻNE

WAŻNE !


Na podstawie art.11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374 ) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

POLECENIEM nr 42/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 r. zawiesza się czasowo działalność placówek wsparcia dziennego -Świetlicy Środowiskowej w Radlinie

w terminie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Telefoniczne DYŻURY KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE

Świetlica Środowiskowa „KOLIBA” zaprasza rodziców i wychowanków do kontaktu telefonicznego ( nr. tel. 32 440 74 30 ) w razie trudności podczas zdalnego odrabiania

zadań domowych.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku

w godz. od 9.00 do 13.00


Zapraszamy także do kontaktu e-mailowego: koliba@radlin.plObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo