Zawieszenie zajęć w świetlicy do dnia 19.07.2020r.


W związku z decyzją Wojewody Śląskiego zajęcia w placówkach wsparcia dziennego czyli w naszej  świetlicy zostają zawieszone do dnia 19.07.2020 roku. 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo