Jak segregujemy odpady


Odpady komunalne w Radlinie

DLA DZIECI

Wierszyki, komiksy, ciekawostki, gry

DLA DOROSŁYCH

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym, segregacji i recyklingu odpadów komunalnych

Czym grozi spalanie odpadów w piecu domowym

Jak postępować z odpadami problemowymi

Jak założyć kompostownik w ogrodzie

Oznakowania produktów - mądre zakupy

Recykling papieru i metali

Recykling szkła

Recykling tworzyw sztucznych

Zasady segregacji odpadów

Jak segregować odpady

Gospodarka odpadami w pigułceZbiórka odpadów w sposób selektywny dotyczy każdego z nas i jest bezwzględnie wymagana. Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz odzyskanie surowców wtórnych. Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca w których żyjemy oraz ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych. Odpady, które wszyscy wytwarzamy stały się problemem globalnym, naszym wspólnym, który wymaga poparcia społecznego. Stąd właśnie to wspólne działanie jest konieczne dla naszego dobra i bezpieczeństwa.

Najczęściej występującym przy selektywnej zbiórce problemem jest zanieczyszczenie surowców wtórnych innego rodzaju odpadami. Mieszkańcy często wrzucają swoje odpady do nieodpowiednich worków, pojemników. Dlatego niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej edukacji i informacji o celach i metodach zbiórki. Ważne jest by w pojemnikach i workach do segregacji znalazły się odpady, które można poddać recyklingowi.

Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest poważne potraktowanie tematu. Przedsięwzięcie to, obok nieocenionych korzyści ekologicznych, niesie ze sobą znaczne oszczędności ekonomiczne.Szkło bezbarwne i kolorowe

CO WRZUCAMY

• słoiki

• stłuczkę szklaną niezanieczyszczoną metalami i tworzywami (kapsle, zakrętki)

• szkło gospodarcze

• szklane miski.

CZEGO NIE WRZUCAMY

• luster

• porcelany

• wyrobów ceramicznych

• szkła okiennego i samochodowego

• szkła zbrojonegoTworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe

CO WRZUCAMY

• puszki po konserwach

• drobny złom opakowaniowy metali kolorowych i żelaznych

• opakowania po napojach

• opakowania wielomateriałowe (tzw. tetrapaki) np. po mleku, sokach, woreczki foliowe i reklamówki

• opakowania plastikowe, np. po płynach, szamponach, opakowania po jogurtach

• butelki plastikowe typu PET

• worki foliowe po meblach.

CZEGO NIE WRZUCAMY

• Tworzyw piankowych, styropianu

• opakowań po farbach i chemikaliach

• opakowań po olejach technicznych i smarach

• wyrobów z PCV np. płytek i wykładzin

• worków i pojemników po środkach ochrony roślin oraz po nawozach sztucznych

• puszek po lakierach i farbach, pojemników po aerozolach, zużytych baterii i akumulatorówPapier i tektura

CO WRZUCAMY

• gazety

• zeszyty

• torby papierowe

• kartony

• tekturę

CZEGO NIE WRZUCAMY

• opakowań wielomateriałowych (tzw. tetrapaków) np. po mleku, sokachOdpady zielone

CO WRZUCAMY

• trawa, liście, części roślin

CZEGO NIE WRZUCAMY

• resztki mięsa, kości, pozostałości z nabiału

• zlewek po zupach.O 1 stycznia 2016 r. powstał obowiązek segregacji żużlu i popiołu z palenisk domowych.

Przed wyrzuceniem zgnieć wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych oraz puszki.

WAŻNE

Pozostałe niesegregowane odpady komunalne jak: pieluchy i inne odpady higieniczne, brudne worki bądź inne opakowania po artykułach spożywczych, np. tacki styropianowe po mięsie i warzywach, papier po maśle lub margarynie należy gromadzić w pojemniku na zmieszane odpady komunalne.

Selektywne zbieranie prowadzone jest w 2016 r. w 3 rodzajach worków w zabudowie jednorodzinnej (zielony, żółty, niebieski), oraz w pojemnikach odpowiadających kolorystyce worków, w przypadku punktów gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Kupując pojemnik, zwróćmy uwagę aby był on znormalizowany (posiadał odpowiednie uchwyty umożliwiające jego opróżnienie). Wyjaśniamy, że pojemniki winny spełniać krajową normę PN-EN-840 (lub DIN EN-840) obowiązującą w całej Unii Europejskiej. Firma odbierające odpady komunalne z terenu Miasta odbiera odpady tylko z pojemnika znormalizowanego.

Wszystkich zainteresowanych dzierżawą pojemników prosimy o kontakt z firmą NAPRZÓD Sp. z o.o., ul. Raciborska 144 B, 44-280 Rydułtowy, pod numerem telefonu (32) 457 70 83.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE I NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNE ODPADY

ODPADY ZIELONE Z OGRÓDKÓW I TERENÓW ZIELENI

Odpady zielone z parków i ogrodów warto zbierać selektywnie, ponieważ stanowią doskonały materiał, z którego można uzyskać kompost wykorzystywany do nawożenia roślin oraz polepszania właściwości gleb. Pamiętaj! Nie wolno spalać odpadów zielonych w paleniskach domowych (piece, kominki) oraz na wolnym powietrzu, gdyż są one źródłem uciążliwych odorów.

OPONY

Przy zakupie nowych opon, stare możesz zostawić u wulkanizatora albo w warsztacie samochodowym, jeśli wymieniasz zużyte na nowe. W przeciwnym wypadku wulkanizator nie ma obowiązku przyjęcia starych opon, chyba, że wyrazi na to zgodę. Miejsca i termin odbioru zbiórki mobilnej tego rodzaju odpadu będą umieszczone na stronie internetowej gminy.

• zakazane jest składowanie opon i ich części;

• zakazane jest palenie opon w ogniskach, paleniskach czy instalacjach do tego nieprzystosowanych

PRZETERMINOWANE LEKI

Należy je przechowywać w domu w specjalnym pojemniku, by nie dostały się w ręce dzieci i wrzucać je do pojemników na przeterminowane leki znajdujących się w aptekach na terenie gminy.

• nie wolno porzucać w lasach;

• nie wolno umieszczać ich w jednym pojemniku wraz z innymi odpadami

• nie wolno spalać przeterminowanych leków w paleniskach domowych

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne. Umieszczane w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne trafiają na składowiska odpadów komunalnych, gdzie stanowią potencjalne poważne zagrożenie chemiczne dla środowiska. Po upłynięciu terminu ich przydatności stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci.

BATERIE I AKMULATORY

Baterie wykorzystywane w gospodarstwach domowych, czyli baterie, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku np. wykorzystywane w latarkach, pilotach, zegarkach, kalkulatorach, w elektronarzędziach bezprzewodowych, w zabawkach. Wszystkie baterie tego rodzaju należy zbierać selektywnie i umieszczać w pojemnikach na ten cel przeznaczonych, które są rozmieszczone na terenie gminy.

Baterie znajdują się w przedmiotach codziennego użytku: pilotach, zabawkach, latarkach itp. Przed wyrzuceniem takich przedmiotów należy usunąć z nich baterie. Największym zagrożeniem związanym z bateriami i akmulatorami są metale ciężkie, takie jak nikiel, kadm czy rtęć. Metale ciężkie mogą być przyczyną ostrych zatruć. Silne działanie toksyczne mają zwłaszcza związki łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Niewłaściwe postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami, może doprowadzić do skażenia wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej.

• jedna mała bateria guzikowa, może doprowadzić do zatrucia 400 litrów wody;

• jedna bateria typu "paluszek", może skazić metr sześcienny gleby.


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo