Przedszkole Publiczne nr 1


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 1 w Radlinie

Ogłoszenie

Zgodnie z  harmonogramem rekrutacji do przedszkola 

 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH 

zostanie podana do wiadomości w dniu 10 kwietnia o godz. 15.00 


Z UWAGI NA STAN EPIDEMIOLOGICZNY

zgodnie  z rozporządzeniem MEN

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z dnia 20 marca 2020 poz. 493)

 

LISTY ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA 

W DNIU 10 KWIETNIA O 15.00 INFORMACJE O REKRUTACJI

W związku ze stanem epidemiologicznym

wnioski o przyjęcie do przedszkola można  przesłać drogą mailową na adres przedszkola: pp1@radlin.pl do 31 marca do 15.00INFORMACJE

Drodzy rodzice!

Czas, kiedy zamknięte są placówki oświatowe, to czas trudny, ale spróbujmy go dobrze wykorzystać. Dlatego przedstawiamy zestaw źródeł, z których możecie Państwo skorzystać podczas zabawy z dziećmi. Proszę pamiętać, że warto nieprzerwanie ćwiczyć samodzielność, umiejętności komunikacji, panowania nad emocjami – wiele z tych kompetencji kreuje nam codzienność. Nuda natomiast może być wspaniałym podłożem do kiełkowania kreatywności, umiejętności planowania własnych działań czy warsztatu pracy. Każda rozmowa – o pogodzie, o samopoczuciu, o przeczytanej książce to rozwijanie słownictwa, poczucia własnej wartości, poszerzanie wiedzy.

Na stronie facebook każdej grupy umieszczać będziemy - zadania wychowawczo- dydaktyczne, ciekawe zabawy oraz pomysły do realizacji podstawy programowej. Na pewno pomogą one przetrwać ten trudny czas.

Pozdrawiamy nasze przedszkolaki !


Czekając na święta

A tym czasem czekając  na święta można wykonać : 

małe co nieco

A dzisiaj .....Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo