Przedszkole Publiczne nr 1


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 1 w Radlinie

Ogłoszenie

Drodzy rodzice,

            29 kwietnia br. premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że w drugiej fazie odmrażania gospodarki, 6 maja, dopuszczona będzie możliwość otwarcia placówek przedszkolnych. Zaznaczył jednocześnie, że ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy założycielskie.

            Władze Miasta rozważają taką możliwość po zebraniu zwrotnej informacji od rodziców o liczbie uczestników oraz godzinach zajęć opiekuńczych. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

            Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, re zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

            Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, decyzja o możliwości i terminie powrotu dzieci do przedszkoli, zapadnie po zebraniu informacji od rodziców. Kolejnym etapem będzie właściwe przygotowanie placówek przedszkolnych zgodnie z wytycznymi MEN, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora SanitarnegoLISTY

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH ORAZ NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA. 


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH 


 


LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH uwaga

PRZYPOMINAMY, ŻE W DNIU DZISIEJSZYM, tj.

20.04.2020 o godz. 15.00

UPŁYWA TERMIN SKŁADA

OŚWIADCZEŃ WOLI PRZYJĘCIA

DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.


OŚWIADCZENIA WYPISANE I PODPISANE

SKŁADAMY DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES

pp1@radlin.pl


oświadczenia

OŚWIADCZENIA WOLI

ZGODNIE Z REGULAMINEM SKŁADAMY

od 14 kwietnia 2020

do 20 kwietnia, do godz. 15.00


WYPEŁNIONE I PODPISANE OŚWIADCZENIE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY PRZEDSZKOLA

pp1@radlin.pl


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LINK DO POBRANIA OŚWIADCZENIA

http://radlin.online/pliki/Oświadczenie woli.pdf


życzenia

Życzenia wielkanocne :)Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo