Przedszkole Publiczne nr 1


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 1 w Radlinie

życzenia

Życzenia wielkanocne :)


LISTY KANDYDATÓW

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 

  

LISTA KANDYDATÓW NIE ZAKWALIFIKOWANYCH 

 

ZAKWALIFIKOWANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

NIE OZNACZA JEGO PRZYJĘCIA 

 PRZEDSZKOLE DYSPONUJE 51 WOLNYMI MIEJSCAMI


ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM W DNIACH

od 14 kwietnia 2020

do 20 kwietnia, do godz. 15.00

należy złożyć

OŚWIADCZENIE WOLI  DO JEDNEGO 

 Z WYBRANYCH PRZEDSZKOLI 

potwierdzając chęć zapisu dziecka do placówki 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LINK DO POBRANIA OŚWIADCZENIA

http://radlin.online/pliki/Oświadczenie woli.pdf

WYPEŁNIONE I PODPISANE OŚWIADCZENIE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY PRZEDSZKOLA

pp1@radlin.pl 


Ogłoszenie

Zgodnie z  harmonogramem rekrutacji do przedszkola 

 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH 

zostanie podana do wiadomości w dniu 10 kwietnia o godz. 15.00 


Z UWAGI NA STAN EPIDEMIOLOGICZNY

zgodnie  z rozporządzeniem MEN

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z dnia 20 marca 2020 poz. 493)

 

LISTY ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA 

W DNIU 10 KWIETNIA O 15.00 INFORMACJE O REKRUTACJI

W związku ze stanem epidemiologicznym

wnioski o przyjęcie do przedszkola można  przesłać drogą mailową na adres przedszkola: pp1@radlin.pl do 31 marca do 15.00INFORMACJE

Drodzy rodzice!

Czas, kiedy zamknięte są placówki oświatowe, to czas trudny, ale spróbujmy go dobrze wykorzystać. Dlatego przedstawiamy zestaw źródeł, z których możecie Państwo skorzystać podczas zabawy z dziećmi. Proszę pamiętać, że warto nieprzerwanie ćwiczyć samodzielność, umiejętności komunikacji, panowania nad emocjami – wiele z tych kompetencji kreuje nam codzienność. Nuda natomiast może być wspaniałym podłożem do kiełkowania kreatywności, umiejętności planowania własnych działań czy warsztatu pracy. Każda rozmowa – o pogodzie, o samopoczuciu, o przeczytanej książce to rozwijanie słownictwa, poczucia własnej wartości, poszerzanie wiedzy.

Na stronie facebook każdej grupy umieszczać będziemy - zadania wychowawczo- dydaktyczne, ciekawe zabawy oraz pomysły do realizacji podstawy programowej. Na pewno pomogą one przetrwać ten trudny czas.

Pozdrawiamy nasze przedszkolaki !Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo