KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym  "Ja i moja rodzina" 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

IM.”GROMADKI MISIA USZATKA” W RADLINIE

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„JA I MOJA RODZINA

 

Cele konkursu:

·                kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych;

·                kształtowanie inwencji twórczej;

·                doskonalenie sprawności manualnych

·                 zwrócenie uwagi na Rodzinę, jako najważniejsze, najbliższe środowisko rozwoju dziecka

Zasady konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do PP 1. w Radlinie

2. Prace nadsyłane na konkurs muszą ściśle nawiązywać do tematu konkursu: „Ja i moja rodzina”

4. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe.

 

I kategoria: dla dzieci 3-4 letnich

II kategoria: dla dzieci 5-6 letnich

 

Technika i format wykonywania prac:

- technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, wydzieranka itp.) 

- na podłożu papierowym (dopuszczalny format: A4 lub A5 )

Każda praca musi być podpisana w następujący sposób:

·   imię i nazwisko autora;

·    wiek autora;

·    nazwa grupy

Termin dostarczenia prac:

Prace należy przesłać do dnia 20.05.2020 r. na maila

mojarodzinapp1@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. Komisja będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych.

2. Przedmiotem oceny będą wartości artystyczne oraz zgodność

z tematyką konkursu.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.radlin.online/pp1 w dniu 22.05.2020 r.

4. Dyplomy dla laureatów zostaną przesłane elektronicznie na adresy mailowe podane przez rodziców, a nagrody będą do odbioru w późniejszym terminie.

Uwagi końcowe

1. Wysyłając pracę na konkurs rodzic wyraża zgodę na publikację danych dziecka ( tj, imię, nazwisko, wiek)

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 

                                                                      Koordynatorzy konkursu:

                                                                         Sylwia Gorodczańska

                                                                             Żaneta Antończyk

 

 

 Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo