Ogłoszenie

Drodzy rodzice,

            29 kwietnia br. premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej, że w drugiej fazie odmrażania gospodarki, 6 maja, dopuszczona będzie możliwość otwarcia placówek przedszkolnych. Zaznaczył jednocześnie, że ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy założycielskie.

            Władze Miasta rozważają taką możliwość po zebraniu zwrotnej informacji od rodziców o liczbie uczestników oraz godzinach zajęć opiekuńczych. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

            Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, re zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

            Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, decyzja o możliwości i terminie powrotu dzieci do przedszkoli, zapadnie po zebraniu informacji od rodziców. Kolejnym etapem będzie właściwe przygotowanie placówek przedszkolnych zgodnie z wytycznymi MEN, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo