Ogłoszenie

W porozumieniu z organem prowadzącym mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w regionie oraz obawy rodziców o zdrowie dzieci zajęcia w naszym przedszkolu zostają zawieszone od dnia 15.06 do 26.06 .2020

Nauczyciele w dalszym ciągu  prowadzić będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1

im. "Gromadki Misia Uszatka" w Radlinie

Grażyna Gatnar Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo