Zarządzenie Burmistrza Radlina w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.0016.2019
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.

http://radlin.online/pliki/ZARZADZENIE REKRUTACJA 2019-2020.pdf


Rekrutacja do przedszkoli  w  Radlinie rozpoczyna się 04 marca i trwać będzie do 29 marca 2019r.Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo