Program wychowawczy związany z Patronem przedszkola


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 1 w Radlinie

Głośne czytanie- Miś Uszatek i jego przyjaciele czytają dzieciom bajki- rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz nawyku czytania, wzmacnianie więzi rodzinnych, wzbogacanie słownika dzieci, umiejętność okazywania radości i cieszenia się ze swoich sukcesów.

Mam charakter- Miś Uszatek mówi proszę, przepraszam, dziękuję- nauczanie wartości i pozytywnych cech charakteru w celu nabywania przez dzieci umiejętności samodyscypliny, wytrwałości, motywacji, uczciwości, szacunku do siebie i innych, odróżnianie dobra od zła.

Co lubię u mojej koleżanki i kolegi?- Uszatek uczy postrzegania dobrych i prawdziwych cech kolegów- nabywanie umiejętności dostrzegania pozytywnych cech charakteru , nawiązywanie przyjaźni, docenianie pozytywnego zachowania osób bliskich.

Optymiści żyją dłużej- Wesoły Uszatek, który nigdy nie płacze, który się nigdy nie złości, nie gniewa, i nie skarży zaprasza do zabawy- nauka optymizmu, rozwijanie poczucia humoru oraz umiejętności pozytywnego interpretowania zdarzeń, podnoszenie wiary dziecka w możliwość znalezienia dobrych i skutecznych rozwiązań.

Myślę, więc jestem- Miś Uszatek uczy logicznego, krytycznego i kreatywnego myślenia- rozwijanie umiejętności zadawania pytań dotyczących motywów zachowań i decyzji własnych oraz cudzych, przewidywanie konsekwencji zdarzeń, krytycznego oglądania programów telewizyjnych.

Jestem potrzebny- Przyjaciele Misia Uszatka uczą, że należy pomagać innym dzieciom i osobom, szczególnie starszym- zrozumienie, że każdy z nas jest ważny i potrzebny, rozwijanie poczucia tolerancji i altruizmu.

Piękno wokół nas- Razem z Uszatkiem poznajemy jak piękny jest świat- dostrzeganie, tworzenie i chronienie piękna ( Ziemi, zwierząt, przyrody i dobrych tradycji)


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo