Rekrutacja


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 1 w Radlinie

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH ORAZ NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA. 


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH 


 


LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH 








LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 

  

LISTA KANDYDATÓW NIE ZAKWALIFIKOWANYCH 

 

ZAKWALIFIKOWANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

NIE OZNACZA JEGO PRZYJĘCIA 


PRZEDSZKOLE DYSPONUJE 51 WOLNYMI MIEJSCAMI 


ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM W DNIACH

od 14 kwietnia 2020

do 20 kwietnia, do godz. 15.00

należy złożyć

OŚWIADCZENIE WOLI  DO JEDNEGO 

 Z WYBRANYCH PRZEDSZKOLI 

potwierdzając chęć zapisu dziecka do placówki 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LINK DO POBRANIA OŚWIADCZENIA


WYPEŁNIONE I PODPISANE OŚWIADCZENIE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY PRZEDSZKOLA

pp1@radlin.pl

http://radlin.online/pliki/Oświadczenie woli.pdf



WAŻNE TERMINY


OD 2 MARCA DO 31 MARCA 
ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY DO POBRANIA








WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W WERSJI PAPIEROWEJ
DOSTĘPNY JEST RÓWNIEŻ W SEKRETARIACIE
PRZEDSZKOLA.

 


Regulamin rekrutacji dostępny poniżej 

http://radlin.online/pliki/Regulamin rekrutacji (1).pdf








Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo