Gr. I ŻABKI


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie


Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

Tydzień: 22.06 -30.06.2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Anna Pawlus-Wątroba

Materiały i zadania zamieszczone  codziennie na grupowych stronach WhatsApp

 • potrafi współdziałać z rodziną podczas wykonywanych zajęć

 • zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacji

 • podejmuje zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe

 • rozumie, że jest święto taty- wykonuje niespodziankę , potrafi złożyć życzenia

 • wie czym charakteryzuje się nowa pora roku- lato

 • jest kreatywne w działaniach plastycznych

 • utrwala wygląd i nazwy trójkąta, koła

 • klasyfikuje przedmioty wg danej cechy- wybiera przedmioty przydatne na wakacjach
Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

Tydzień: 15.06 -19.06.2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Anna Pawlus-Wątroba

Materiały i zadania zamieszczone  codziennie na grupowych stronach WhatsApp

DZIECKO:

 • potrafi współdziałać z rodziną podczas wykonywanych zajęć

 • zna zasady dobrego zachowania się, przypomina sobie zwroty grzecznościowe

 • podejmuje zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe

 • wskazuje i nazywa części ciała

 • zna środki transportu

 • porównuje i nazywa wielkość przedmiotów, utrwala pojęcia mały, sredni, duży, najmniejszy, największy

 • jest kreatywne w działaniach plastycznych

 • potrafi określić po angielsku jaka jest pogoda: It's...sunny, snowy, rainy, windy, cloudy, hot, cold

Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

Tydzień: 08.06 -12.06.2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Anna Pawlus-Wątroba

Materiały i zadania zamieszczone  codziennie na grupowych stronach WhatsApp

DZIECKO:

 • potrafi współdziałać z rodziną podczas wykonywanych zajęć

 • wie jak wygląda Ocean i jakie zwierzęta go zamieszkują

 • wie kim jest przyjaciel

 • rozwija umiejętności wypowiadania się

 • zna zasady dobrego zachowania się

 • podejmuje zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe

 • wskazuje i nazywa części ciała

 • rozpoznaje i nazywa emocje

 • nazywa 5 zmysłów i wie do czego służą

 • jest kreatywne w działaniach plastycznych

 • zna angielskie nazwy owoców: orange, pear, apple, banana, watermelon, pineapple, fruits

Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

Tydzień: 01.06 -05.06.2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Anna Pawlus-Wątroba

Materiały i zadania zamieszczone  codziennie na grupowych stronach WhatsApp


DZIECKO:

 • potrafi współdziałać z rodziną podczas wykonywanych zajęć
 • rozumie na czym polegają obchody związane ze świętem Dnia Dziecka
 • rozumie, że dzieci róznią się w zależności od zamieszkiwanego miejsca na świecie
 • odgaduje zagadki związane z omawianą tematyką
 • podejmuje zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe
 • wskazuje i nazywa części ciała
 • zna zasady bezpeczeństwa ruchu drogowego, wie co oznaczają kolory na sygnalizatorze, nazywa je
 • eksperymentuje
 • jest kreatywne w działaniach plastycznych
 • zna i nazywa po angielsku owoce: fruits, orange, pear, apple, banana, watermelon, pineapple


Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

 Tydzień: 25.05-29.05.2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Anna Pawlus-Wątroba

Materiały i zadania zamieszczone  codziennie na grupowych stronach WhatsApp

DZIECKO:

·         potrafi współdziałać z rodziną podczas wykonywanych zabaw dydaktycznych

·         poznaje mieszkańców łąki, ogląda prezentację multimediadialną

·         nazywa zwierzęta i rośliny znajdujące się na łące

·         utrwala nazwy kolorów

·         utrwala nazwy poznanych wcześniej zwierząt- ogląda prezentację zwierzęta i ich mamy

·         wie, że mama obchodzi swoje święto i wyraża uczucia względem mamy za pomocą wierszyka, piosenki, wytworu plastycznego i gestu

·         recytuje krótki wierszyk dla mamy

·         odgaduje zagadki związane z omawianą tematyką

·         podejmuje zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe

·         przelicza elementy na ilustracji

·         ogląda filmy edukacyjne o tematyce "Skąd się biorą żaby?", "Pszczoły

·         nazywa po angielsku nazwy owadów: butterfly, ladybug, spider, ant, snail, bee, caterpillar, worm


Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

 Tydzień: 18.05-22.05.2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Mariola Błaszczyk

Materiały i zadania zamieszczone  codziennie na grupowych stronach WhatsApp

DZIECKO:

·         Potrafi współdziałać z członkami Rodziny podczas zabaw wokół omawianego tematu

·         Słucha i ogląda prezentacje i bajki edukacyjne Zwierzęta na wiejskim podwórku

·         Wypowiada się na temat ilustracji i obejrzanych filmików

·         Poznaje rodziny i odgłosy zwierząt, gdzie mieszkają, co jedzą, co nam dają

·         Wie, że każde zwierzątko trzeba chronić i się nim opiekować

·         Klasyfikuje elementy według wielkości: większe, mniejsze

·         Porównuje liczebność zbiorów w zakresie 5: więcej, mniej, o ile więcej, o ile mniej

·         Wypowiada się w rysowaniu i malowaniu na określony temat

·         Wykonuje origami płaskie z koła Zwierzątka na farmie

·         Prawidłowo trzyma narzędzie pracy: kredki, pędzel, nożyczki

·         Ilustruje treść piosenek, naśladuje ruchy i odgłosy zwierząt

·         Włącza się do śpiewania łatwej piosenki Dziadek fajną farmę miał

·         Uczestniczy w zabawach ruchowych i dźwiękonaśladowczych z kartami obrazkowymi

·         Nazywa po angielsku nazwy owadów: butterfly, ladybug, spider, ant, snail, bee


Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

Tydzień: 11.05- 15.05.2020 r.

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Mariola Błaszczyk

Materiały i zadania zamieszczone  codziennie na grupowych stronach WhatsApp


DZIECKO:

·         Uczy się poprzez zabawę we współpracy z członkami Rodziny

·         Wie, że Rodzina to najlepsza drużyna i obchodzi swoje święto - 15 maja Dzień Rodziny

·         Wypowiada się na temat Co robi Mama - Co robi Tata

·         Opowiada o ulubionych formach spędzania wolnego czasu z bliskimi

·         Recytuje krótką rymowankę My Rodzinkę fajną mamy, zawsze razem czas spędzamy

·         Posługuje się liczebnikami głównymi do pięciu (i więcej)

·         Utrwala nazwy pory roku, miesiąca, dni tygodnia - zna stałe następstwo dni

·         Wykonuje prace plastyczne płaskie i przestrzenne z różnych materiałów

·         Wypowiada się na temat swoich wytworów dla członków Rodziny

·         Podejmuje zabawy rytmiczne i muzyczno-taneczne z bliskimi

·         Śpiewa łatwą piosenkę o Rodzeństwie i Rodzicach - ilustruje ją mimiką i gestem

·         Uczestniczy w gimnastyce dla smyka Ćwicz z Kubusiem

·         Wie, że pielęgniarka i pielęgniarz obchodzą swoje święto, rozumie znaczenie ich pracy

·         Zna i nazywa po angielsku członków rodziny (mummy, daddy, sister, brother, baby)

·         Potrafi przedstawić się po angielsku


Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

Tydzień: 04.05- 08.05.2020 r.

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Mariola Błaszczyk

Materiały i zadania zamieszczone  codziennie na grupowych stronach WhatsApp


DZIECKO:

 • Potrafi współdziałać z członkami Rodziny podczas zabaw wokół omawianego tematu

 • Wyraża swoje uczucia do rodziców i bliskich – opowiada o swojej Rodzinie

 • Zna imiona rodziców i rodzeństwa oraz dziadków

 • Używa zwrotów oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek, siostra, brat

 • Buduje dłuższe wypowiedzi na określony temat bliski dziecku

 • Rozpoznaje (i nazywa) figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt

 • Tworzy kompozycje z różnych figur geometrycznych płaskich

 • Wypowiada się w rysowaniu i malowaniu zainspirowanym tematyką dnia

 • Wycina nożyczkami proste kształty, bezpiecznie posługuje się przyborem

 • Ilustruje własnym i odtwórczym ruchem i gestem treść piosenki

 • Śpiewa refren łatwej dwuzwrotkowej piosenki, włącza się do śpiewania zwrotek

 • Uczestniczy w zabawach ruchowo-naśladowczych

 • Wie, że strażak i bibliotekarz obchodzą swoje święto, rozumie znaczenie ich pracy

  Zna i nazywa po angielsku emocje: happy, sad, angry,scared


Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

Tydzień: 27.04-30.04.2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Mariola Błaszczyk

Materiały i zadania zamieszczone  codziennie na grupowych stronach WhatsApp


DZIECKO:

 • Uczy się poprzez zabawę we współpracy z członkami Rodziny na temat Majowych świąt

 • Ogląda filmy animowane dla najmłodszych Polskie Symbole Narodowe

 • Nazywa miejscowość i ulicę, na której mieszka

 • Umie nazwać kraj, w którym mieszka

 • Poznaje charakterystyczne miejsca Polski, nazywa stolicę

 • Zna barwy narodowe, rozpoznaje flagę narodową

 • Poznaje historię orła białego, wskazuje godło narodowe

 • Rozpoznaje melodię hymnu narodowego, śpiewa refren

 • Rozumie, że należy odnosić się z szacunkiem do symboli narodowych

 • Stosuje pojęcia określające położenie przedmiotów

 • Maluje biało-czerwoną flagę farbami, wykonuje kotylion zgodnie ze wzorem

 • Podejmuje zabawy ruchowe i muzyczno-taneczne

 • Pielęgnuje tradycje Majowych świąt ze swoją Rodziną w domu

  Zna i potrafi nazwać po angielsku określenia: little,small

  Reaguje właściwie na proste polecenia w języku angielskim: sit down, stand up, jump, run, swim
Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

Tydzień: 20.04-24.04.2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Mariola Błaszczyk

Materiały i zadania zamieszczone  codziennie na grupowych stronach WhatsApp


DZIECKO:

·         Uczestniczy z członkami Rodziny w nauce przez zabawy Kolory wszystko ma

·         Uważnie słucha utworów literackich i ogląda bajki edukacyjne

·         Buduje dłuższą wypowiedź na tematy bliskie dziecku

·         Wie, że należy dbać o naszą planetę Ziemię

·         Poznaje zasady segregacji odpadów

·         Zna kolor pojemnika i wie, jakie odpady można do niego wrzucać

·         Rozumie znaczenie liczebników porządkowych Który z kolei (i stosuje wg możliwości)

·         Rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe (i pochodne wg możliwości)

·         Eksperymentuje z mieszaniem i uciekaniem barw Malowanie na mleku

·         Tworzy prace plastyczne płaskie i przestrzenne z różnych materiałów

·         Potrafi zaśpiewać refren łatwej piosenki

·         Naśladuje głosem i ruchem zwierzęta podczas zabawy w ruletkę

·         Reaguje w zabawach rytmicznych na sygnał wzrokowy, słuchowy, gest, ruch

·         Słucha bajki czytanej w języku angielskim

·         Wymienia kilka angielskich słów związanych z ulubionymi bajkami


Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

Tydzień: 14.04-17.04 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Mariola Błaszczyk

Materiały i zadania zamieszczone  codziennie na grupowych stronach WhatsApp


DZIECKO:

·         Potrafi współdziałać z członkami Rodziny podczas zabaw wokół omawianego tematu

·         Słucha krótkich wierszy i opowieści Dzień, noc i pory roku

·         Wypowiada się na temat ilustracji i obejrzanego filmiku

·         Wnioskuje o zaobserwowanych zmianach w przyrodzie i pogodzie w okresie wiosny

·         Posługuje się liczebnikami głównymi do pięciu (i więcej)

·         Zna stałe następstwo dnia i nocy Po dniu noc, a po nocy dzień

·         Dostrzega i układa dwuelementowy rytm Dzień, noc, dzień, noc...

·         Wie, że są określone pory dnia i nocy i łączy je z wykonywanymi czynnościami

·         Wykonuje prace plastyczne na określony temat

·         Stara się prawidłowo trzymać narzędzie pracy: kredki, nożyczki

·         Ilustruje treść piosenki odwzorowując gesty i ruchy

·         Śpiewa refren łatwej dwuzwrotkowej piosenki, włącza się do śpiewania zwrotek

·         Uczestniczy w ogólnorozwojowych zabawach ruchowych

·         Zna i nazywa po angielsku zwierzęta hodowlane


Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

Tydzień: 06.04-10.04 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Mariola Błaszczyk

Materiały i zadania zamieszczone  codziennie na grupowych stronach WhatsApp


DZIECKO:

 • Uczy się poprzez zabawę we współpracy z członkami Rodziny
 • Zna niektóre zwyczaje Świąt Wielkanocnych
 • Wypowiada się na temat wiosennych i wielkanocnych ilustracji
 • Powtarza rymowanki ilustrowane gestem i ruchem
 • Tworzy krótki tekst świątecznych życzeń
 • Posługuje się liczebnikami głównymi do 5 (i więcej)
 • Poznaje stałe następstwo dni tygodnia oraz dnia i nocy
 • Wykonuje wielkanocne prace plastyczne wg własnego pomysłu
 • Eksperymentuje w trakcie używania różnych materiałów plastycznych
 • Włącza się do śpiewania łatwych piosenek świątecznych
 • Podejmuje zabawy rytmiczne i muzyczno-taneczne
 • Uczestniczy w zabawach ruchowo-naśladowczych
 • Pielęgnuje tradycje Świąt Wielkanocnych ze swoją Rodziną w domu


Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

Tydzień: 30.03- 03.04 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Mariola Błaszczyk

Materiały i zadania zamieszczone  codziennie na grupowych stronach WhatsApp


DZIECKO:

- Okazuje radość i satysfakcję ze wspólnego działania z Rodzicem/Rodzeństwem

- Słucha krótkich utworów literackich o Świętach Wielkanocnych

- Posługuje się nazwami pór roku, wiąże aktualną porę roku ze Świętami

- Wskazuje i opisuje wspólne cechy charakterystyczne dla wiosny i Wielkanocy

- Rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe o wiośnie i Świętach

- Nazywa i opisuje symbole Świąt Wielkanocnych

- Porównuje liczebność zbiorów pisanek więcej - mniej

- Tworzy prace plastyczne i techniczne o porze roku i Wielkanocy

- Wypowiada się na temat swoich wytworów

- Słucha piosenek o wiośnie i Świętach

- Śpiewa refren piosenki o Wielkanocy

- Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych

- Rozumie, że ważne jest uczestniczenie z Rodziną we wspólnych przygotowaniach do Świąt

- Zna i wymienia nazwy zwierząt po angielsku

- Przelicza elementy w języku angielskim


Materiał do zajęć zdalnych: grupa I Żabki

Tydzień: 23.03- 27.03.2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Mariola Błaszczyk

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp


DZIECKO:


- Poznaje zasady zdalnej nauki przez zabawę dzięki współpracy Nauczycieli i Rodziców

- Wie, że należy do grupy Żabki na telefonicznym komunikatorze WhatsApp

- Rozumie, co to jest koronawirus i dlaczego nie może chodzić do przedszkola

- Słucha utworów literackich i piosenek o wiośnie

- Posługuje się nazwą pory roku

- Wskazuje oznaki wiosny w przyrodzie (nazywa obrazki w tekście czytanym przez Rodzica)

- Liczy elementy wiosenne w zakresie 5 (i więcej w miarę możliwości)

- Wypowiada się w tematycznych pracach plastycznych i technicznych

- Uczestniczy w zabawach ruchowo-muzycznych (indywidualnie i w parze z członkiem Rodziny)

- Nazywa kolory w języku angielskim

- Bierze udział w zabawie ruchowej

- Wyszukuje kolory w najbliższym otoczeniu i nazywa je w języku angielskim
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo