Gr. II BIEDRONKI


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie


Materiał do zajęć zdalnych: grupa II Biedronki

Miesiąc: czerwiec 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Stefania Menżyk

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp

Umiejętności dziecka:

·         Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów. Dzieli wyrazy na sylaby.

·         Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.

·         Przelicza elementy i porównuje ich liczbę w zbiorach.

·         Stosuje liczebniki porządkowe.

·         Myśli logicznie (grupuje pasujące do siebie elementy, układa i rozwiązuje zagadki).

·         Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.

·         Określa kierunki w przestrzeni.

·         Wypowiada się na bliskie mu tematy.

·         Wie, jak wyglądają dzieci żyjące na innych kontynentach.

·         Chętnie obserwuje przyrodę.

·         Zna następstwo pór roku, dni tygodnia. Zna zjawiska charakterystyczne dla lata.

·         Wie, jak zachować się podczas burzy.

·         Prowadzi tygodniowy kalendarz pogody.

·         Wie, co to jest tęcza i kiedy powstaje.

·         Nazywa różne środki transportu.

·         Wskazuje na mapie Polski popularne miejsca wakacyjnego odpoczynku (morze, góry, jeziora).

·         Rozumie, że na wakacjach trzeba szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo.

·         Wykonuje prace plastyczno-techniczne (lepi z plasteliny,  koloruje, wykleja, wycina).

·         Śpiewa piosenki i muzykuje .

·         Porusza się zgodnie z rytmem.

·         Wykonuje układ ruchowy do piosenki.

·         Słucha dźwięków i określa ich źródło.

·         Szanuje emocje i uczucia innych.

·         Używa zwrotów grzecznościowych.

·         Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.

·         Jest sprawne manualnie. Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.


Materiał do zajęć zdalnych: grupa II Biedronki

Miesiąc: maj 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Stefania Menżyk

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp


Umiejętności dziecka:

·         Zna nazwy  niektórych  zawodów

·         Potrafi  opowiedzieć o pracy strażaka, pielęgniarki, rolnika

·         Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.

·         Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach. Dzieli wyrazy na sylaby.

·         Wymienia nazwy zwierząt hodowlanych.

·         Wie gdzie pracują rodzice

·         Rozumie dlaczego należy pomagać rodzicom

·         Potrafi okazać szacunek do osób starszych

·         Rozumie, dlaczego człowiek hoduje zwierzęta.

·         Wie, na czym polega praca rolnika.

·         Rozpoznaje wiejski krajobraz.

·         Wie, jak nazywają się budynki, w których mieszkają wiejskie zwierzęta.

·         Łączy zwierzęta młode z ich rodzicami.

·         Przelicza elementy.

·         Używa liczebników porządkowych..

·         Klasyfikuje przedmioty według podanych zasad.

·         Rozpoznaje figury geometryczne.

·         Orientuje się w przestrzeni

·         Zauważa i kontynuuje rytmy.

·         Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, koloruje,  rzeźbi z plasteliny, wykleja.

·         Wykonuje portret swoich rodziców oraz laurki dla nich.

·         Wykonuje układy ruchowe do muzyki.

·         Śpiewa piosenki.

·         Zgodnie współpracuje podczas zabawy , słucha poleceń dorosłych.

·         Odczuwa przynależność do rodziny i grupy przedszkolnej.

·         Uczestniczy w zaproponowanych  zabawach ruchowych. Stara się utrzymywać prawidłową postawę ciała.

·         Rozwija sprawność grafomotoryczną.
Materiał do zajęć zdalnych: grupa II Biedronki

Miesiąc: kwiecień 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Stefania Menżyk

Materiały i zadania zamieszczone na grupowych stronach WhatsApp


Umiejętności dziecka:

·         Słucha wierszy i opowiadań. Wypowiada się na ich temat.

·         Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach. Dzieli wyrazy na sylaby.

·         Myśli logicznie. Rozwiązuje zagadki.

·         Zna zwyczaje wielkanocne.

·         Bierze udział w rozmowach na bliskie mu tematy.

·         Odgrywa role w zabawie naśladowczej.

·         Zna niektóre zawody związane ze służbą zdrowia.

·         Zna i nazywa  symbole  narodowe

·         Zna  nazwę  naszego  kraju.

·         Doskonali umiejętność liczenia.

·         Porównuje liczebność zbiorów.

·         Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy.

·         Określa miejsce na kartce papieru.

·         Rozpoznaje figury geometryczne.

·         Rozpoznaje prawą i lewą stronę.

·         Odczytuje informacje przedstawione za pomocą prostych symboli.

·         Zna cykl następstw  pór rok

·         Wskazuje  charakterystyczne  cechy dla danej pory roku

·         Zna nazwy dni tygodnia

·         Rozumie konieczność dbania o środowisko. Wie, że należy szanować wodę.

·         Wie, co jest potrzebne roślinom do życia.

·         Maluje pisanki.

·         Stosuje róże formy plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, koloruje, wykleja, lepi z plasteliny.

·         Wykonuje  kalendarz pór  roku

·         Śpiewa  znane piosenki.

·         Porusza się w rytm muzyki.

·         Określa głośność muzyki. Reaguje na sygnał dźwiękowy.

·         Tworzy prosty akompaniament do piosenek.

·         Jest sprawne manualnie. Posługuje się nożyczkami. Rysuje po śladzie.

·         Używa chwytu pisarskiego.

·         Ćwiczy aparat mowy. Wykonuje ćwiczenia logopedyczne.

·         Uczestniczy w zabawach ruchowychObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo