Gr. III MISIE


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie

Materiał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 22.06-30.06.2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsApp

Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat. 

Opowiada historyjki, zachowując właściwą kolejność zdarzeń. 

Przelicza elementy i porównuje ich liczbę w zbiorach. 

Myśli logicznie (grupuje pasujące do siebie elementy, układa i rozwiązuje zagadki). 

Określa kierunki w przestrzeni. 

Wypowiada się na bliskie mu tematy. 

Wskazuje na mapie Polski popularne miejsca wakacyjnego odpoczynku (morze, góry, jeziora). 

Rozumie, że na wakacjach trzeba szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo. 

Zna numery alarmowe. 

Wykonuje prace plastyczno-techniczne (lepi z plasteliny, rysuje, wykleja, koloruje, wycina). 

Śpiewa piosenki i muzykuje. 

Szanuje emocje i uczucia innych. 

Używa zwrotów grzecznościowych. 

Jest sprawne manualnie. Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne. 

 


Materiał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 15.06-19.06.2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsApp

Umiejętności dziecka: 

·         Dzieli wyrazy na sylaby.  

·         Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat. 

·         Opowiada historyjki, zachowując właściwą kolejność zdarzeń. 

·         Przelicza elementy i porównuje ich liczbę w zbiorach. 

·         Stosuje liczebniki porządkowe. 

·         Myśli logicznie (grupuje pasujące do siebie elementy, układa i rozwiązuje zagadki). 

·         Określa kierunki w przestrzeni. 

·         Wypowiada się na bliskie mu tematy. 

·         Chętnie obserwuje przyrodę. 

·         Zna następstwo pór roku. Zna zjawiska charakterystyczne dla lata. 

·         Nazywa różne środki transportu. 

·         Wskazuje na mapie Polski popularne miejsca wakacyjnego odpoczynku (morze, góry, jeziora). 

·         Rozumie, że na wakacjach trzeba szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo. 

·         Wykonuje prace plastyczno-techniczne (lepi z plasteliny, wykleja, koloruje, wycina). 

·         Śpiewa piosenki i muzykuje. 

·         Porusza się zgodnie z rytmem. 

·         Słucha dźwięków i określa ich źródło. 

·         Bierze udział w zabawach pantomimicznych. Odgrywa proste role. 

·         Szanuje emocje i uczucia innych. 

·         Używa zwrotów grzecznościowych. 
Materiał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 08.06-12.06.2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsApp

Dziecko: 

 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat. 

• Przelicza elementy i porównuje ich liczbę w zbiorach. 

• Myśli logicznie (grupuje pasujące do siebie elementy, układa i rozwiązuje zagadki). 

• Określa kierunki w przestrzeni. 

• Wypowiada się na bliskie mu tematy. 

• Chętnie obserwuje przyrodę. 

• Poznaje świat owadów – wymienia ich nazwy. 

• Zna następstwo pór roku. Zna zjawiska charakterystyczne dla lata. 

• Wie, jak zachować się podczas burzy. 

• Wie, co to jest tęcza i kiedy powstaje. 

• Wykonuje prace plastyczno-techniczne (lepi z plasteliny, wykleja, koloruje, wycina). 

• Śpiewa piosenki i muzykuje. 

• Porusza się zgodnie z rytmem. 

• Słucha dźwięków i określa ich źródło. 

• Używa zwrotów grzecznościowych. 

• Jest sprawne manualnie.


Materiał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 01.06-05.06.2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsApp

Dziecko: 

·         Rozpoznaje wielką literę G.

·         Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów. Dzieli wyrazy na sylaby.

·         Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.

·         Myśli logicznie (grupuje pasujące do siebie elementy, układa i rozwiązuje zagadki)

·         Wypowiada się na bliskie mu tematy.

·         Wie, jak wyglądają dzieci żyjące na innych kontynentach.

·         Wykonuje prace plastyczno-techniczne (lepi z plasteliny, wykleja, koloruje, wycina).

·         Śpiewa piosenki i muzykuje.

·         Porusza się zgodnie z rytmem.

·         Wykonuje układ ruchowy do piosenki.

·         Słucha dźwięków i określa ich źródło.

·         Szanuje emocje i uczucia innych.

·         Używa zwrotów grzecznościowych.

·         Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.

·         Jest sprawne manualnie. Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.
Materiał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 25.05- 29.05 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsApp

Umiejętności dziecka:

• Rozpoznaje wielką literę H.

• Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów. Dzieli wyrazy na sylaby.

• Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.

• Opowiada historyjki, zachowując właściwą kolejność zdarzeń.

• Zna kształt liczby 10. Wie, co to jest liczba dwucyfrowa.

• Przelicza elementy i porównuje ich liczbę w zbiorach.

• Stosuje liczebniki porządkowe.

• Określa kierunki w przestrzeni.

• Wypowiada się na bliskie mu tematy.

• Chętnie obserwuje przyrodę.

• Poznaje świat owadów – wymienia ich nazwy. Wie, jak rozwija się motyl.

• Wykonuje prace plastyczno-techniczne (lepi z plasteliny, wykleja, koloruje).

• Porusza się zgodnie z rytmem.

• Szanuje emocje i uczucia innych.

• Używa zwrotów grzecznościowych.

• Jest sprawne manualnie. Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.Materiał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 18.05- 22.05 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsApp

Dziecko:

·         Rozpoznaje wielką literę R.

·         Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach.

·         Dzieli wyrazy na sylaby.

·         Zna nazwy zawodów swoich rodziców.

·         Przelicza elementy.

·         Używa liczebników porządkowych..

·         Klasyfikuje przedmioty według podanych zasad.

·         Rozpoznaje figury geometryczne.

·         Orientuje się w przestrzeni.

·         Zauważa i kontynuuje rytmy.

·         Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, koloruje, wykleja.

·         Wykonuje portret swoich rodziców oraz laurki dla nich.

·         Wykonuje układy ruchowe do muzyki.

·         Śpiewa piosenki.

·         Odczuwa przynależność do rodziny.

·         Uczestniczy w zabawach gimnastycznych.

·         Stara się utrzymywać prawidłową postawę ciała.

·         Rozwija sprawność grafomotoryczną.


Materiał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 11.05- 15.05 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsApp
Umiejętności dziecka:

·         Wymienia nazwy zwierząt egzotycznych.

·         Łączy zwierzęta młode z ich rodzicami.

·         Zna kształt cyfry 0.

·         Przelicza elementy.

·         Używa liczebników porządkowych.

·         Klasyfikuje przedmioty według podanych zasad.

·         Orientuje się w przestrzeni.

·         Łączy obrazki w logiczne pary.

·         Zauważa i kontynuuje rytmy.

·         Wymyśla grę matematyczną oraz jej reguły.

·         Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, koloruje, wykleja.

·         Śpiewa piosenki.

·         Uczestniczy w zabawach gimnastycznych. Stara się utrzymywać prawidłową postawę ciała.

·         Rozwija sprawność grafomotoryczną.

·         Potrafi po angielsku zadawać pytania i odpowiadać na nie

·         Zna i nazywa po angielsku członków rodzinyMateriał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 04.05- 08.05 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsApp


Umiejętności dziecka:

Rozpoznaje wielką litery K.

Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach. Dzieli wyrazy na sylaby.

Wymienia nazwy zwierząt hodowlanych. 

Rozumie, dlaczego człowiek hoduje zwierzęta. 

Wie, na czym polega praca rolnika.

Rozpoznaje wiejski krajobraz.

Wie, jak nazywają się budynki, w których mieszkają wiejskie zwierzęta.

Łączy zwierzęta młode z ich rodzicami.

Przelicza elementy.

Używa liczebników porządkowych.

Klasyfikuje przedmioty według podanych zasad.

Orientuje się w przestrzeni.

Łączy obrazki w logiczne pary.

Zauważa i kontynuuje rytmy.

Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, koloruje, wykleja.

Zna niektóre tańce polskie. Wykonuje układy ruchowe do muzyki.

Śpiewa piosenki.

Uczestniczy w zabawach gimnastycznych. Stara się utrzymywać prawidłową postawę ciała.

Rozwija sprawność grafomotoryczną.

Rozpoznaje i nazywa po angielsku emocje

Potrafi powiedzieć jak się dziś czuje

 


Materiał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 27.04- 30.04 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsAppDziecko:
 • • Zna nazwę swojego kraju i wymienia jego symbole narodowe. Zna nazwę i rolę stolicy kraju.

  • Zna nazwę swojej miejscowości, wskazuje ją na mapie.

  • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat. Zna niektóre polskie legendy.

  • Wie, jak wygląda mapa Polski. Wskazuje na niej główne miejsca (m.in. morze, góry, Warszawę, Wisłę).

  • Zna kształt cyfry 9.

  • Przelicza elementy.

  • Używa liczebników porządkowych.

  • Klasyfikuje przedmioty według podanych zasad.

  • Orientuje się w przestrzeni.

  • Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, koloruje, lepi z piasku, rzeźbi z masy solnej, wykleja.

  • Zna niektóre tańce polskie. Wykonuje układy ruchowe do muzyki.

  • Śpiewa piosenki.

  • Wie, jaką postawę należy przyjąć podczas śpiewania hymnu.

  • Uczestniczy w zabawach gimnastycznych. Stara się utrzymywać prawidłową postawę ciała.

  • Rozwija sprawność grafomotoryczną

     Zna i reaguje właściwie na polecenia w języku angielskim dotyczące prostych czynności


Materiał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 20.04- 24.04 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsApp


Dziecko:

Rozpoznaje wielką literę C.

Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach. Dzieli wyrazy na sylaby.

Czyta globalnie proste wyrazy.

Myśli logicznie. Rozwiązuje zagadki.

Bierze udział w rozmowach na bliskie mu tematy.

Zna niektóre zawody związane ze służbą zdrowia.

Doskonali umiejętność liczenia.

Porównuje liczebność zbiorów.

Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy.

Wie, co jest potrzebne roślinom do życia.

Stosuje róże formy plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, koloruje, wykleja, lepi z plasteliny.

Porusza się w rytm muzyki.

Określa głośność muzyki. Reaguje na sygnał dźwiękowy.

Jest sprawne manualnie. Posługuje się nożyczkami. Rysuje po śladzie.

Używa chwytu pisarskiego.

Ćwiczy aparat mowy. Wykonuje ćwiczenia logopedyczne.

Układa puzzle.

Uczestniczy w zabawach ruchowych i gimnastycznych.

Zna i nazywa po angielsku wybrane nazwy postaci bajkowych

Potrafi zaśpiewać piosenkę Happy Birthday


Materiał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 14.04-17.04 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsApp

 Dziecko:

Słucha wierszy i opowiadań. Wypowiada się na ich temat

Myśli logicznie. Rozwiązuje zagadki.

Bierze udział w rozmowach na bliskie mu tematy.

Odgrywa role w zabawie naśladowczej.

Doskonali umiejętność liczenia.

Porównuje liczebność zbiorów.

Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy

Zna kształt cyfry 8.

Rozpoznaje prawą i lewą stronę.

Zna różne sposoby mierzenia długości. Wie, do czego służy linijka.

Zna cykl dobowy – następstwo dnia i nocy.

Zna pojęcie kosmos. Poznaje nazwy planet.

Rozumie konieczność dbania o środowisko. Wie, że należy segregować śmieci.

Wie, co jest potrzebne roślinom do życia.

Stosuje róże formy plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, koloruje, wykleja, lepi z plasteliny.

Porusza się w rytm muzyki.

Reaguje na sygnał dźwiękowy.

Jest sprawne manualnie. Posługuje się nożyczkami. Rysuje po śladzie.

Używa chwytu pisarskiego.

Uczestniczy w zabawach ruchowych i gimnastycznych.

Zna i nazywa po angielsku zwierzęta hodowlane


Materiał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 06.04-10.04 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsApp

Dziecko:

 • ·         Słucha wierszy i opowiadań. Wypowiada się na ich temat
 • ·         Rozpoznaje wielką literę J
 • ·         Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach. Dzieli wyrazy na sylaby
 • ·         Czyta globalnie proste wyrazy
 • ·         Myśli logicznie. Rozwiązuje zagadki
 • ·         Zna zwyczaje wielkanocne
 • ·         Bierze udział w rozmowach na bliskie mu tematy
 • ·         Doskonali umiejętność liczenia
 • ·         Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • ·         Określa miejsce na kartce papieru
 • ·         Rozpoznaje prawą i lewą stronę
 • ·         Odczytuje informacje przedstawione za pomocą prostych symboli
 • ·         Wykonuje kartkę wielkanocną. Maluje pisanki
 • ·         Stosuje różne formy plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, koloruje, wykleja, lepi z plasteliny
 • ·         Porusza się w rytm muzyki
 • ·         Jest sprawne manualnie. Posługuje się nożyczkami. Rysuje po śladzie
 • ·         Używa chwytu pisarskiego
 • ·         Ćwiczy aparat mowy. Wykonuje ćwiczenia logopedyczne
 • ·         Uczestniczy w zabawach ruchowych i gimnastycznych.
 •        Zna angielskie nazwy związane z WielkanocąMateriał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 30.03- 03.04 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsApp

-        Dziecko:

-        Rozpoznaje wielką literę N

-        Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach. Dzieli wyrazy na sylaby.

-        Czyta globalnie proste wyrazy.

-        Myśli logicznie. Rozwiązuje zagadki.

-        Zna cykl dobowy – następstwo dnia i nocy

-        Stosuje róże formy plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, koloruje, wykleja,

-        lepi z plasteliny

-        Jest sprawne manualnie. Posługuje się nożyczkami. Rysuje po śladzie

-        Używa chwytu pisarskiego

-        Układa puzzle

-        Uczestniczy w zabawach ruchowych i gimnastycznych

-        Słucha wierszy i opowiadań. Wypowiada się na ich temat

-        Odgrywa role w zabawie naśladowczej

-        Zna pojęcie kosmos. Poznaje nazwy planet

-        Śpiewa poznane piosenki

-        Porusza się w rytm muzyki

-        Określa głośność muzyki. Reaguje na sygnał dźwiękowy

-        Tworzy prosty akompaniament do piosenek

-        Zna i wymienia nazwy zwierząt po angielsku

-        Potrafi opowiedzieć na pytanie „What’s this?

-        Przelicza elementy w języku angielskim

·         

Materiał do zajęć zdalnych: grupa III Misie

Tydzień: 23.03- 27.03 2020 rok

Koordynowała: Beata Siwek

Opracowała: Jagoda Zuzok

Materiały i zadania zamieszczone codziennie na grupowych stronach WhatsApp

 

-        Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych 

-        Porównuje liczebność zbiorów 

-        Przelicza i dodaje elementy 

-        Klasyfikuje przedmioty 

-        Porównuje wielkość przedmiotów 

-        Wyraża swoje emocje w pracach plastycznych, technicznych i konstrukcyjnych – rysuje, maluje, koloruje, buduje z klocków 

-        Posługuje się nazwami dni tygodnia i pór roku 

-        Wymienia oznaki wiosny w przyrodzie 

-        Zna kolejne etapy rozwoju rośliny 

-        Zakłada proste hodowle roślin 

-        Rozpoznaje odgłosy przyrody 

-        Rozumie znaczenie wody w przyrodzie 

-        Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat 

-        Nazywa kolory w języku angielskim

-        Bierze udział w zabawie ruchowej

-        Wyszukuje kolory w najbliższym otoczeniu i nazywa je w języku angielskim

 


 

 


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo