Pracownicy


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie

DYREKTOR PRZEDSZKOLA 

 

mgr Małgorzata Stankiewicz - Mnich

 

Sekretarka

Izabela Krasuska


Intendent

Danuta Mika

 

 

Grono Pedagogiczne:

mgr Mariola Błaszczyk

mgr Agata Czarnowska - Kazimierczak (logopeda)

mgr Halina Czepczar (j. angielski)

mgr Anna Dahm (nauczyciel wspomagający)

mgr Elżbieta Farnow

mgr Aniela Fojcik (katechetka)

mgr Karolina Kędroń (psycholog)

mgr Kamilla Kobeszko (oligofrenopedagog/terapia pedagogiczna)

mgr Stefania Menżyk

mgr Ewa Polnik - Brzezina (gimnastyka korekcyjna)

mgr Beata Siwek

mgr Krystyna Stacha

mgr Karolina Szymiczek (rytmika)

mgr Jagoda Zuzok 

 

Personel techniczny:

Małgorzata Jojko - pomoc wychowawcza

Anna Zdziebczok -  pomoc wychowawcza

Mirosława Hewig

Justyna Kawalerowicz

Władysława Nawrocka

Barbara Czajkowska

Hanna Nahlik

 Jerzy Szostek (konserwator/palacz CO)

Paweł Czajkowski(stróż/palacz CO)

Andrzej Kowalczyk (stróż/palacz CO)

 

Pracownicy kuchni:

Grażyna Richter - szefowa

 Wioletta Adamczyk

Alina Herok

Gabriela Kominek
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo