Pracownicy


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie

DYREKTOR PRZEDSZKOLA 

 

mgr Małgorzata Stankiewicz - Mnich

 

Sekretarka

Izabela Krasuska


Intendent

Justyna Kawalerowicz

 

 

Grono Pedagogiczne:

mgr Mariola Błaszczyk

mgr Agata Czarnowska - Kazimierczak (logopeda)

mgr Halina Czepczar (j. angielski)

mgr Anna Dahm (nauczyciel wspomagający)

mgr Stefania Menżyk

mgr Beata Siwek

mgr Krystyna Stacha

mgr Karolina Szymiczek (rytmika)

mgr Jagoda Zuzok 

mgr Agnieszka Konieczny (wczesne wspomaganie)

mgr Agnieszka Wdowiak-Winch (psycholog)
mgr Izabela Komarek (gimnastyka korekcyjna)

ks.Jakub Gojny (religia)


 

Personel techniczny:

Małgorzata Jojko - pomoc wychowawcza

Małgorzata Kuźnik -  pomoc wychowawcza


Grażyna Richter

Mirosława Hewig

Barbara Czajkowska

Hanna Nahlik

Weronika Michalec

 Jerzy Szostek (konserwator/palacz CO)

Paweł Czajkowski(stróż/palacz CO)

Andrzej Kowalczyk (stróż/palacz CO)

 

Pracownicy kuchni:

 Wioletta Adamczyk - szefowa


Gabriela Kominek

Grażyna Fojcik

Maria Mielimonka


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo