Projekt "Radlin - miasto z sercem dla przedszkolaka"


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie
306x230

 Sprawozdanie z realizacji zajęć teatralnych w projekcie "Radlin-miasto z sercem dla przedszkolaka"-Elżbieta Farnowhttp://radlin.online/pliki/Sprawozdanie z realizacji zajęć teatralnych w projekcie Radlin-miasto z sercem dla przedszkolaka-Elżbieta Farnow.pdf
Sprawozdanie z realizacji zajęć tanecznych w projekcie "Radlin-miasto z sercem dla przedszkolaka"-Stefania Menżyk


http://radlin.online/pliki/Sprawozdanie z realizacji zajęć tanecznych w projekcie Radlin-miasto z sercem dla przedszkolaka-Stefania Menżyk.pdf

Opublikowany  Maj 25, 2017

Radlin, miasto z sercem dla przedszkolaka

Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Radlin, miasto z sercem, dla przedszkolaka”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 – Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 – Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.
Beneficjentem jest Miasto Radlin, a projekt będzie realizował Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (MZOPO) w Radlinie.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości do edukacji przedszkolnej w Radlinie, poprzez : utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, wydłużenie czasu pracy przedszkoli, wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli, wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku. Zajęcia będą realizowane w niżej wymienionych przedszkolach i specjalnościach. Usługi będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00, w dni zajęć przedszkolnych. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia :
 Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego – grupa 20 dzieci w tym 4 osoby niepełnosprawne;
 Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego– grupa 8 dzieci, w tym 4 dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera;
 Prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla 5 dzieci w wymiarze 2 godzin tygodniowo na dziecko;
 Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć gimnastyki korekcyjnej – dla 4 grup (grupa ok.10 dzieci) w wymiarze 1 godz./ tydz./grupę;
 Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć tanecznych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę
 Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne w formie zajęć teatralnych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę
 Doskonalenie pracy nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z dysfunkcjami – zdobycie kwalifikacji z zakresie terapii integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej
 Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi poza oddziałami integracyjnymi – 5 dzieci, w wymiarze 2 godz./tydz./dziecko.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wychowankowie i nauczyciele następujących przedszkoli w Radlinie:
 Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie ul. Rymera 170a;
 Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radlinie ul. Mielęckiego 13;
 Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie ul. Mariacka 1.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zasady naboru uczestników do udziału w projekcie określa regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. 
Informacja o projekcie i niniejszy regulamin są dostępne na stronie internetowej Miasta www.radlin.pl
w menu “Dla mieszkańca” > “Informacje publiczne” > “Projekty unijne”

Wartość projektu

419 599,95 zł

w tym dofinansowanie

z Europejskiego Funduszu Społecznego

356 659,96 zł.

 

 

W ramach realizacji „Projektu Radlin- miasto z sercem dla przedszkolaka” w naszym przedszkolu grupa teatralna prowadzona przez Elżbietę Farnow przygotowała bajkę „Jaś i Małgosia”.

W przedstawieniu każdy aktor wystąpił w kostiumie uszytym z funduszy projektowych.

Grupa taneczna pod kierunkiem Stefanii Menżyk przygotowała taniec „Czekolada”. Spektakl oraz taniec zaprezentowane zostały w czasie uroczystości nadania imienia „Jasia i Małgosi” naszemu przedszkolu oraz uświetniły uroczystość rozdania nagród w Ogólnopolskim konkursie plastyczno-technicznym „Bohaterowie bajki „Jaś i Małgosia”- pacynka, kukiełka, marionetka, lalka”, organizatorem którego było nasze przedszkole.

Zarówno aktorzy, jak i tancerze wystąpili wspaniale, czego dowodem były gromkie brawa publiczności w czasie obu uroczystości.

 B. Siwek

Grupa IV „Sówki mądre główki”- Grupa projektowa. Podczas przygotowań do konkursu tanecznego  "Radlin Dance" oraz  " Mała poleczka 2018”.

 

Dwa razy w tygodniu podczas  realizowanego projektu „ RADLIN – MIASTO Z SERCEM DLA PRZEDSZKOLAKA”  dzieci  uczyły się układu tanecznego do piosenek „ Kosmiczna żabka” oraz „Freeze  dance”. Wszystkie dzieci poradziły sobie z tym wyśmienicie. Do perfekcji  opanowały ruch  taneczny  . Świadectwem tego jest   zajęcie I miejsca  w konkursie  organizowanym przez Świetlicę Środowiskową „Koliba” pod patronatem Urzędu Miasta Radlin. Otrzymane upominki i  puchar sprawiły dzieciom wiele radości.    

Nasze dzieciaki  po raz kolejny  podczas  występów  na  deskach MOK w Radlinie. Tym razem wzięliśmy udział w radlińskim festiwalu dla najmłodszych „ Mała poleczka 2018”.

 

M. Menżykhttp://radlin.online/pliki/Regulamin rekrutacji.odt

http://radlin.online/pliki/Regulamin rekrutacji PROJEKT.odt
http://radlin.online/pliki/miasto-z-sercem-poziom-druk.pdf


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo