Rekrutacja


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie

Termin składania wniosków

o przyjęcie dziecka do przedszkola  na rok szkolny 2018/2019 w okresie

od 05 marca 2018r.

 do 30 marca 2018r.


http://radlin.online/pliki/Zarz. terminy rekrutacji do przedsz. i oddz.przedsz..pdf

http://radlin.online/pliki/REGUAMIN REKRUTACJI 2018-2019.odt

http://radlin.online/pliki/zał. nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka_do przedszkola.odt

http://radlin.online/pliki/zał. nr 3 - Oświadczenie o_wielodzietności rodziny.odt

http://radlin.online/pliki/zał. nr 4 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu_dziecka.odt

http://radlin.online/pliki/zał. nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu.odt

http://radlin.online/pliki/Informacje dot. rekrutacji w PP2.odt

http://radlin.online/pliki/Oświadczenie woli przyjęcia kandydata.odt

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

do Przedszkola Publicznego nr 2 im. Jasia i Małgosi

w Radlinie

na rok szkolny 2018/2019


Lista kandydatów przyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości

26 kwietnia 2018 o godz. 15.00.


Rekrutacja uzupełniająca

http://radlin.online/pliki/PP2 - Informacja dotycząca rekrutacji uzupełniające.odt


http://radlin.online/pliki/PP2 - Regulamin rekrutacji 2018-2019.odt

http://radlin.online/pliki/Zarządzenie Burmistrza Radlina - terminy rekrutacji..pdf

http://radlin.online/pliki/zał. nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.odt
http://radlin.online/pliki/zał. nr 3 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny.odt

http://radlin.online/pliki/zał. nr 4 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.odt
http://radlin.online/pliki/zał. nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu..odt
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo