Rekrutacja


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.0016.2019

BURMISTRZA RADLINA

z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin


http://radlin.online/pliki/Zarządzenie Burmistrza Radlina- terminy rekrutacji -2019-2020.pdf


http://radlin.online/pliki/Regulamin Rekrutacji 2019-2020.odt

http://radlin.online/pliki/zał. nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2019 (2).odt

http://radlin.online/pliki/zał. nr 3 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny 19-20.odt

http://radlin.online/pliki/zał. nr 4- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu.odt
http://radlin.online/pliki/zał. nr 5-Oświadczenie o zatrudnieniu.odtObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo