Rekrutacja


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dyrektor przedszkola Małgorzata Stankiewicz-Mnich

zaprasza Rodziców dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2019/2020 na

ZEBRANIE INFORMACYJNE

dnia 18 czerwca, tj. we wtorek, o godz. 16:00.

 

 

                        INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

do Przedszkola Publicznego nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie


LISTA KANDYDATÓW 
ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
zostanie podana do publicznej wiadomości 12 kwietnia 2019 o godz. 15.00.


Rodzice/Opiekunowie Prawni kandydata zakwalifikowanego

muszą potwierdzić wolę korzystania z usług placówki.

W tym celu należy złożyć w sekretariacie przedszkola

w okresie 15 kwietnia – 19 kwietnia 2019 godz.15.00

"OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA KANDYDATA"

dostępne na stronie internetowej i w sekretariacie przedszkola.


Rodzice/Opiekunowie Prawni kandydata zakwalifikowanego

do dwóch/trzech radlińskich placówek mogą złożyć

"Oświadczenie woli przyjęcia kandydata"

TYLKO DO JEDNEGO WYBRANEGO PRZEDSZKOLA.


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

NIE JEST RÓWNOZNACZNA

Z LISTĄ KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH.


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
zostanie podana do publicznej wiadomości 26 kwietnia 2019 o godz. 15.00.

http://radlin.online/pliki/Oświadczenie woli przyjęcia kandydata do PP2.odt


ZARZĄDZENIE Nr S.0050.0016.2019

BURMISTRZA RADLINA

z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin


http://radlin.online/pliki/Zarządzenie Burmistrza Radlina- terminy rekrutacji -2019-2020.pdf


http://radlin.online/pliki/Regulamin Rekrutacji 2019-2020.odt

http://radlin.online/pliki/zał. nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2019 (2).odt

http://radlin.online/pliki/zał. nr 3 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny 19-20.odt

http://radlin.online/pliki/zał. nr 4- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu.odt
http://radlin.online/pliki/zał. nr 5-Oświadczenie o zatrudnieniu.odtObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo