Wykaz programów dopuszczonych 2019/2020


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie

Wykaz dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego

programów własnych i innowacji w roku szkolnym 2019/2020

PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO :

"Trampolina. Program wychowania przedszkolnego " Elżbieta Kordos; Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2018; PP2.4020.01.2019

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Wydawnictwo MAC S.A. Kielce 2017; PP2.4020.02.2019

religia :

Kochamy dobrego Boga. Program nauczania religii dla przedszkola” Komisja Wychowania katolickiego KEP, Wydawnictwo "JEDNOŚĆ"

PP2.4020.03.2019

WYKAZ PROGRAMÓW WŁASNYCH - AUTORSKICH

Lp.

Rejestr- Data

Nr dopuszczenia

Nazwisko i imię nauczyciela ( autor)

Temat programu własnego i innowacji

Termin realizacji

Uwagi

1.

02.09.19r.

PP2.4021.01.2019

Stefania Menżyk , Krystyna Stacha

Radlin moje miasto -program własny :

Rok szkol. 19/20

Gr. IV

2.

02.09.19r.

PP2.4021.02.2019

Kamilla Kobeszko , Beata Siwek

„Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i poznanie przeszłości ojczyzny na podstawie bajek, baśni i legend polskich”

Rok szkol. 19/20

Gr. V

3.

02.09.19r.

PP2.4021.03.2019

Halina Czepczar

Program nauczania języka angielskiego „Play With Me”

Rok szkol. 19/20

Gr. I - V

4.

02.09.19r

PP2.4021.04.2019

Elżbieta Farnow

Pobawmy się wczytanie

Rok szkol. 19/20

Gr. III

5.

02.09.19.r

PP2.4021.05.2019

Mariola Błaszczyk

Każde dziecko nosi w sobie muzykę

Rok szkol. 19/20

Gr. I

6.

02.09.2019

PP2.4021.06.2019

Karolina Szczerbakowska-Binczewska

Kraina muzyki

Rok szkol. 19/20

Gr. I- V

7.

02.09.19r

PP2.4021.07.2019

Elżbieta Farnow

Bajeczka – program własny – z zakresu edukacji teatralnej dla dzieci w wieku przedszkolnym – program własny

Rok szkol. 19/20

Gr. V integracyjna

8.

02.09.19r

PP2.4021.08.2019

Agata Czarnowska – Kazimierczak

Terapia logopedyczna dzieci z dyslalią -program własny

Rok szkol. 19/20

Gr. I-V

9.

02.09.19r

PP2.4021.09.2019

Agata Czarnowska – Kazimierczak

Terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy - program własny

Rok szkol. 19/20

Gr.  I - V

10.

02.09.19 r

PP2.4021.10.2019

Agata Czarnowska – Kazimierczak

Anna Pawlus-Wątroba

Zajęcia psychomotoryczne-technika rytmizacji Dennisona - program własny

Rok szkol. 19/20

Gr. I - V

 

WYKAZ INNOWACJI

Lp.

Rejestr- Data

Nr dopuszczenia

Nazwisko i imię nauczyciela   ( autor)

Temat innowacji

Termin realizacji

Uwagi

1.

02.08.19r.

PP2.4024.01.2019

Anna Dahm

Sensoplastyka – w zabawach małych mrówek – grupa integracyjna

Rok szkol. 19/20 ; IX -V

Gr. V integracyjna

2.

02.08.19r.

PP2.4024.02.2019

Halina Czepczar, Beata Siwek

Kodowanie i dekodowanie na dywanie, kartce i ekranie

Rok szkol. 19/20

Gr. V integracyjna

Gr. II

 

 

 


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo