ZDALNE NAUCZANIE


Oficjalny serwis internetowy Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW!

Komunikat dotyczy sposobu i trybu realizacji programów wychowania przedszkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 2 im. Jasia i Małgosi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku z dalszym stanem zawieszenia zajęć przedszkola, rozpoczynamy pracę z naszymi wychowankami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 marca 2020r. pracujemy wg. opracowanych planów pracy i obowiązującej tematyki. W dni robocze od poniedziałku do piątku nauczyciele poszczególnych grup będą przesyłali materiały niezbędne do realizacji zajęć oraz źródła materiałów z których będziecie mogli Państwo korzystać.
Za pośrednictwem naszej strony internetowej przedszkola, Facebooku oraz utworzonych grup na Whatsapp, będziemy wspierać dzieci i Rodziców w samodzielnej pracy w domu.
Materiały pomocne przy realizacji zadań edukacyjnych będziemy zamieszczać na grupowych stronach Whatsappa oraz stronie internetowej w zakładce ZDALNE NAUCZANIE – MATERIAŁY DO POBRANIA/JĘZYK ANGIELSKI/ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE/oddzielnie dla każdej grupy do czasu powrotu dzieci do przedszkola.

Dyrektor będzie nadzorował i koordynował działania nauczycieli w zakresie ilości prac zlecanych dzieciom do wykonania. Przypominamy, że nauka zdalna:
powinna obejmować powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności / przyswajanie nowego materiału / realizacja podstawy programowej / nie podlega ocenianiu;
powinna być organizowana z zachowaniem higieny pracy, tak aby dzieci nie zostały nadmiernie przeciążone zadanymi zadaniami.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych, a także odwiedzania strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach, gdzie będą na bieżąco uzupełniane adresy przydatnych stron i portali internetowych.
Mamy nadzieję, że działania pomogą Państwu i naszym przedszkolakom w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.

Prosimy o gromadzenie kart pracy i wytworów dzieci.
Mamy do Was pełne zaufanie i liczymy na pomoc w realizacji zadań.

 


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo