DYŻUR WAKACYJNY- INFORMACJE


W miesiącu lipcu 2020r przedszkolem dyżurującym jest PP3 w Radlinie przy ul. Mariackiej 1, a w miesiącu sierpniu 2020r PP2 w Radlinie przy ul. Mielęckiego13.
Do 10 czerwca 2020r należy przesłać na poniższy mail wypełnioną kartę zapisu na lipiec 2020r oraz sierpień 2020r. - pp3@radlin.pl
Dyżur będzie odbywał się z zachowaniem wytycznych GIS.
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo