Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie


Oficjalny serwis internetowy SP nr 1 im. A. Mickiewicza w Radlinie

e-Mocni

Urząd Miasta Radlin zaprasza swoich mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z internetu oraz zapoznanie się z obsługą komputera. Na szkoleniach dowiecie się między innymi W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak zapisać się przez internet do lekarza? Co zrobić, by zadbać o prywatność naszą i bliskich w sieci? Co napisać w CV, by dostać dobrą pracę? Każda pełnoletnia osoba osoba może skorzystać z takich szkoleń, których najbardziej potrzebuje. Szkolenia odbywać się będą w nowej siedzibie Świetlicy Środowiskowej w Radlinie przy ulicy Pocztowej 4 w terminach dogodnych dla uczestników. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami telefonów 606 142 605, 32 4407430

https://www.facebook.com/pg/emocniPL/photos/?tab=album&album_id=1130508463778702Śródroczne zebrania klasowe

Harmonogram:

Wtorek, 15 stycznia 2019 r.  godz. 17.00

kl. 1a- sala nr 2,

kl. 2b- sala nr 4,

kl. 4a- sala nr 6,

kl. 5a- sala nr 10,

kl. 5b- sala nr 011,

kl. 8a- sala nr 15,

kl. 3a- sala nr 19,

kl. 3b- sala nr 9,

kl. 3c- sala nr 7,

kl. 3d- sala nr 18,

kl. 3e- sala nr 17.

Środa, 16 stycznia 2019 r. godz. 17.00

kl. 1b- sala nr 3,

kl. 2a- sala nr 1,

kl. 3f- sala nr 6


Jesteśmy Szkołą Myślenia Pozytywnego!

Od 2018 r. w naszej szkole realizowany jest projekt "Myślę pozytywnie" - program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017. Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Regionalny Konkurs Artystyczny „Spacer po wyobraźni”

Zadaniem uczestników  konkursu jest zaprezentowanie swojego artystycznego warsztatu,  kreatywnego myślenia oraz odwagi, tym bardziej, że z jego tematem uczestnicy zapoznają się dopiero w dniu  konkursu. Pragniemy, aby uczniowie swobodnie podeszli do tematu i podjęli próbę jego interpretacji z pomocą swojej wyobraźni poprzez wyrażenie się w formie malarskiej.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie może wziąć udział uczeń gimnazjum lub szkoły podstawowej z Województwa Śląskiego.

2. Uczestnik wykonuje swoją pracę artystyczną w pracowniach artystycznych w 

Liceum Plastycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41.

3.Uczestnik przynosi swoje materiały plastyczne by wykonać pracę konkursową, dopuszczalne materiały to: 

kartka papieru / brystolu o formacie A3 (techniczna itp.), farby akrylowe, akwarele, pastele suche lub olejne. 

4. Wykonane prace zostają u organizatora konkursu.

Uwaga!

 Wyklucza się używanie ołówka, węgla itp.

5. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy:

spacerpowyobrazni@wp.pl

W zgłoszeniu należy wpisać imię i nazwisko ucznia, wiek, klasę, adres szkoły, telefon oraz e -mail opiekuna, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz informacje o posiadaniu przez szkołę wymaganych  zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Terminy:

1. Zgłoszenia mailowe przyjmujemy do 25.01.2019 r.

2. Konkurs odbędzie się dnia 8.02.2019 r. o godzinie 10:30

3. Na  konkurs przychodzą uczniowie wraz z opiekunami.

4. Laureaci wraz z nauczycielami prowadzącymi zostaną zaproszeni na uroczystość rozdania nagród i dyplomów, o terminie zostaną poinformowani w dniu konkursu.

Nagrody:

Laureaci pierwszych trzech miejsc będą zwolnieni z części praktycznej egzaminu wstępnego – malarstwo do Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim oraz otrzymają nagrody rzeczowe w postaci profesjonalnych materiałów artystycznych.

Wystawa prezentująca prace konkursowe będzie połączona z uroczystym wręczeniem nagród w pracowniach Liceum Plastycznego.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku i prac 

( o braku w/w zgód opiekun niezwłocznie informuje organizatorów konkursu) 

Organizator: 

Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: mgr Marta Lach

Kontakt:

Tel.   32 455 22 28 - sekretariat szkoły

Tel.: 506 456 441 Marta Lach

email: spacerpowyobrazni@wp.pl


Wesołych Świąt
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo