Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie


Oficjalny serwis internetowy SP nr 1 im. A. Mickiewicza w Radlinie

ZBLIŻAJĄCE SIĘ DNI WOLNE OD NAUKI

10,11,12 kwietnia 2019r. egzamin gimnazjalny - dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej to dni wolne od wszystkich zajęć. Nie dyżuruje również świetlica szkolna.

18 - 23 kwietnia 2019r. - przerwa świąteczna.

Aleksandra Sierny


Nasza szkoła wyróżniona w programie Szkoła Myślenia Pozytywnego!

Wspaniałe wiadomości z Warszawy przywiozła p. Agnieszka Dzierżęga. Podczas odbywającej się Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji "Myślę pozytywnie- profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce" podsumowano m.in. program realizowany przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Kapituła Fundacji Instytutu Edukacji Pozytywnej w dowód uznania dla działań podjętych przez nas wyróżniła szkołę i wybrała szkolnego koordynatora programu, wicedyrektora szkoły p. Jarosława Karczmarzyka do grona najlepszych Koordynatorów w programie.

Otrzymane wyróżnienie to dla nas nagroda za dotychczasową pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz dodatkowa motywacja do dalszych działań!

Podziękowania dla Małgosia Nowicka, Aleksandry Wzorek oraz całego zespołu Instytutu Edukacji Pozytywnej za wsparcie i wszelką okazaną życzliwość.

Z Waszym Kompasem działamy dalej!

#myślępozytywnie
#fundacjainstytutedukacjipozytywnej


"Szkoła Roku Radlin"

Zobacz FILMSzkoła oczami uczniów

Zobacz film...
Fotorelacja z Dnia Otwartego
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo