Myślę pozytywnie, działam kreatywnie!

Prezentowane na zdjęciach materiały edukacyjne to pomoce, jakie otrzymaliśmy do realizacji kolejnego wyzwania.

Nasza szkoła przystąpiła bowiem do ogólnopolskiego projektu "Myślę pozytywnie" finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. To program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat.

Realizatorem projektu jest Instytut Edukacji Pozytywnej, z którym nasza placówka nawiązała współpracę w ramach działań superwizyjnych realizowanych w roku ubiegłym.

W ramach projektu "Myślę pozytywnie" będziemy m.in. kształtować konstruktywne przekonania, postawy, zachowania i styl życia wspierający zdrowie psychiczne, o czym informować będziemy na bieżąco.

Zainteresowanych dodatkowymi informacjami na temat projektu odsyłamy na strony:

www.myslepozytywnie.pl

facebook.com/instytutepObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo