Regionalny Konkurs Artystyczny „Spacer po wyobraźni”

Zadaniem uczestników  konkursu jest zaprezentowanie swojego artystycznego warsztatu,  kreatywnego myślenia oraz odwagi, tym bardziej, że z jego tematem uczestnicy zapoznają się dopiero w dniu  konkursu. Pragniemy, aby uczniowie swobodnie podeszli do tematu i podjęli próbę jego interpretacji z pomocą swojej wyobraźni poprzez wyrażenie się w formie malarskiej.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie może wziąć udział uczeń gimnazjum lub szkoły podstawowej z Województwa Śląskiego.

2. Uczestnik wykonuje swoją pracę artystyczną w pracowniach artystycznych w 

Liceum Plastycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41.

3.Uczestnik przynosi swoje materiały plastyczne by wykonać pracę konkursową, dopuszczalne materiały to: 

kartka papieru / brystolu o formacie A3 (techniczna itp.), farby akrylowe, akwarele, pastele suche lub olejne. 

4. Wykonane prace zostają u organizatora konkursu.

Uwaga!

 Wyklucza się używanie ołówka, węgla itp.

5. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy:

spacerpowyobrazni@wp.pl

W zgłoszeniu należy wpisać imię i nazwisko ucznia, wiek, klasę, adres szkoły, telefon oraz e -mail opiekuna, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz informacje o posiadaniu przez szkołę wymaganych  zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Terminy:

1. Zgłoszenia mailowe przyjmujemy do 25.01.2019 r.

2. Konkurs odbędzie się dnia 8.02.2019 r. o godzinie 10:30

3. Na  konkurs przychodzą uczniowie wraz z opiekunami.

4. Laureaci wraz z nauczycielami prowadzącymi zostaną zaproszeni na uroczystość rozdania nagród i dyplomów, o terminie zostaną poinformowani w dniu konkursu.

Nagrody:

Laureaci pierwszych trzech miejsc będą zwolnieni z części praktycznej egzaminu wstępnego – malarstwo do Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim oraz otrzymają nagrody rzeczowe w postaci profesjonalnych materiałów artystycznych.

Wystawa prezentująca prace konkursowe będzie połączona z uroczystym wręczeniem nagród w pracowniach Liceum Plastycznego.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku i prac 

( o braku w/w zgód opiekun niezwłocznie informuje organizatorów konkursu) 

Organizator: 

Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: mgr Marta Lach

Kontakt:

Tel.   32 455 22 28 - sekretariat szkoły

Tel.: 506 456 441 Marta Lach

email: spacerpowyobrazni@wp.pl
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo