Jesteśmy Szkołą Myślenia Pozytywnego!

Od 2018 r. w naszej szkole realizowany jest projekt "Myślę pozytywnie" - program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. 

Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo