Kontakt


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie
ul. K. Makuszyńskiego 17, 44-310 Radlin
tel. 32 455 84 43
e-mail: sp1@radlin.pl


KONTO DOCHODÓW:

48 8470 0001 2001 0069 3619 0002

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

Punkt Kasowy Radlin

WPŁATY ZA OBIADY, WYŻYWIENIE,

WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA LUB  LEGITYMACJI,

WPŁATY ZA WYNAJEM SAL, DAROWIZNY

 

KONTO RADY RODZICÓW: 

73 8470 0001 2029 0063 0148 0001

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

Punkt Kasowy w Radlin

ul. Rymera 15, 44-310 Radlin

wpłaty na Radę Rodziców


 Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo