Grono pedagogiczne


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Pani Bogusława Cissarz

Pani Anna Wołowiec

Pani Justyna Stępień

Pani Marta Romanowicz

Pani Monika Strączek - Grolik

Nauczyciele języka polskiego:

Pani Aleksandra Sierny

Pani Gabriela Kowalczuk

Pan Jarosław Karczmarzyk

Nauczyciele matematyki:

Pani Irena Mokry

Pani Ewa Flis

Pani Katarzyna Manderla

Nauczyciele historii:


Nauczyciele języka angielskiego:

Pani Bogusława Borowska

Pani Katarzyna Dylich


Nauczyciele języka niemieckiego:

Pani Wioletta Wojak

Nauczyciel fizyki:

Pani Sabina Mosz
Nauczyciel chemii:

Pani Aleksandra Gwoździk

Nauczyciel biologii:

Pani Aleksandra Gwoździk

Nauczyciele religii:

Pani  Pelagia Napiórkowska

Ksiądz Daniel Starzyczny    

Nauczyciel muzyki:

Pani Wiesława Czogalik

Nauczyciel plastyki:

Pani Elżbieta Juraszek

Nauczyciel techniki:

Pani Agnieszka Lis

Nauczyciele informatyki:

Pani Agnieszka Lis

Pani Joanna Otlik

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Pani Agata Kopta

Pani Beata Kajzerek

Pan Sebastian Mosz

Pan Dawid Dylich 

Nauczyciel geografii: 

Pani Bożena Wojaczek-Kałus

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:


Doradcy zawodowi


Pani Sabina Mosz

Pani Elżbieta Juraszek

Pan Jarosław Karczmarzyk

Pedagog szkolny: Pani Elżbieta Juraszek

Bibliotekarz szkolny: Pani Izabela Salamon

Psycholog szkolny: Pani Agnieszka Dzierżęga

Logopeda: 


Kierownik świetlicy: 

Wychowawca świetlicy: 


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo