Grono pedagogiczne


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Pani Bogusława Cissarz

Pani Anna Wołowiec

Pani Justyna Stępień

Pani Marta Romanowicz

Nauczyciele języka polskiego:

Pani Aleksandra Sierny

Pani Gabriela Kowalczuk

Pani Izabela Karczmarzyk

Pan Jarosław Karczmarzyk

Pani Justyna Sawicka

Nauczyciele matematyki:

Pani Irena Mokry

Pani Ewa Flis

Pani Katarzyna Manderla

Nauczyciele historii:

Pani Joanna Kurek - Bąk

Pani Krystyna Rogowska

Nauczyciele języka angielskiego:

Pani Bogusława Borowska

Pani Katarzyna Dylich

Pani Hanna Moskwa

Pani Barbara Jasińska

Pan Piotr Kamiński

Nauczyciele języka niemieckiego:

Pani Wioletta Wojak

Pani Magdalena Papierok

Nauczyciel fizyki:

Pani Sabina Mosz
Nauczyciel chemii:

Pani Ewa Szurchaj
Nauczyciel biologii:

Pani Aleksandra Gwoździk

Nauczyciele religii:

Pani  Pelagia Napiórkowska

Ksiądz Daniel Starzyczny    

Nauczyciel muzyki:

Pani Wiesława Czogalik

Nauczyciel plastyki:

Pani Elżbieta Juraszek

Nauczyciel techniki:

Pani Agnieszka Lis

Nauczyciele informatyki:

Pani Agnieszka Lis

Pani Joanna Otlik

Pani Agata Kopta

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Pani Agata Kopta

Pani Beata Kajzerek

Pani Katarzyna Klimas

Pan Sebastian Mosz

Pan Dawid Dylich 

Nauczyciel geografii: 

Pani Bożena Wojaczek-Kałus

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

Pani Joanna Kurek – Bąk

Doradcy zawodowi

Pani Sabina Mosz

Pani Elżbieta Juraszek

Pan Jarosław Karczmarzyk

Pedagog szkolny: Pani Elżbieta Juraszek

Bibliotekarz szkolny: Pani Izabela Salamon

Psycholog szkolny: Pani Agnieszka Dzierżęga

Kierownik świetlicy: Pani Bożena Buchta

Wychowawca świetlicy: Pani Justyna Zglejszewska


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo