Grono pedagogiczne


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Pani Bogusława Cissarz

Pani Justyna Zglejszewska

Pani Anna Wołowiec

Pani Justyna Stępień

Pani Monika Strączek - Grolik

Pani Marta Sachs

Pani Joanna Otlik

Pani Sandra Broda


Nauczyciele języka polskiego:

Pani Aleksandra Sierny

Pani Gabriela Kowalczuk

Pan Jarosław Karczmarzyk


Nauczyciele matematyki:

Pani Ewa Flis

Pani Katarzyna Manderla


Nauczyciele historii:

Pan Piotr Brachmański


Nauczyciele języka angielskiego:

Pani Bogusława Borowska

Pani Katarzyna Dylich


Nauczyciele języka niemieckiego:

Pani Wioletta Wojak


Nauczyciel fizyki:

Pani Sabina Mosz


Nauczyciel chemii:

Pani Aleksandra Gwoździk


Nauczyciel biologii:

Pani Aleksandra Gwoździk


Nauczyciele religii:

Pani  Pelagia Napiórkowska

   

Nauczyciel muzyki:

Pani Wiesława Czogalik


Nauczyciel plastyki:

Pani Elżbieta Juraszek


Nauczyciel techniki:

Pani Agnieszka Lis


Nauczyciele informatyki:

Pani Agnieszka Lis

Pani Joanna Otlik

Pani Agata Kopta


Nauczyciele wychowania fizycznego:

Pani Agata Kopta

Pani Beata Kajzerek

Pan Sebastian Mosz


Nauczyciel geografii: 

Pani Bożena Wojaczek-Kałus


Doradcy zawodowi

Pani Sabina Mosz

Pani Elżbieta Juraszek

Pan Jarosław Karczmarzyk


Pedagog szkolny: Pani Elżbieta Juraszek

Bibliotekarz szkolny: Pani Izabela Salamon

Psycholog szkolny: Pani Agnieszka Dzierżęga

Logopeda: Pani Izabela Krasińska


Kierownik świetlicy: Pani Bożena Wojaczek-Kałus

Wychowawcy świetlicy: 

Pani Bożena Wojaczek-Kałus

Pani Wiesława Czogalik

Pani Agata Kopta

Pani Irena Mokry

Pani Katarzyna Klimas


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo