Projekty edukacyjne


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie


OLD TRADITIONS, NEW TRADITIONS IN EUROPE 

This project wants to reflect the beauty of the traditions in all the European countries. Furthermore, since  the existing of the European Union all the included countries have become a family in which new traditions appear and are borrowed from the other partners. In this project we want to learn about the European countries and their traditions  
AIMS:
At the end of this project children (students) should be ble to:
- name the most important European holidays,
- present the most important European events in their works,
- compare their own traditions with the other countries' traditions.
We intend to define the most important events and holidays and to work on them every month by presenting and exploring them.
In December we celebrate Christmas. Every partner will describe and present their festivity for children, film their party, send photos etc.
In January -'Old traditions' - every partner will present in a short film (1 minute) an old tradition from their country or an object, a place etc.
In March we will celebrate 'Mother's Day' the same way,
In April 22 nd - the Earth day celebration
In May - Europe Day.
All the materials will be posted on the twinspace to be used by the partners
Expected results
- We will load all the materials on the public twinspace and we will create a public site for it so that all the teachers can have access to our work,
- The materials will be useful for all the teachers that use the Internet in their lessons.
#etwinning


https://live.etwinning.net/projects/project/206993 
https://twinspace.etwinning.net/101450/materials/images 

ZNAJDŹMY WSPÓLNY JĘZYK… OJCZYSTY

Projekt "Znajdźmy wspólny język... ojczysty" skierowany jest do uczniów różnych typów szkół i polega na wykonaniu dowolnej ilości zadań w terminie od 17 lutego do 8 marca.

Umieszczenie krótkiej relacji w utworzonej grupie, a także na platformie TwinSpace.  
CELE
1. Podkreślenia bogactwa, różnorodności i piękna języka ojczystego
2. Rozwój umiejętności pracy w grupie, zespole
3. Rozwijanie umiejętności pisania
4. Doskonalenie techniki czytania
5. Rozwijanie uważności
6. Uwrażliwienie młodzieży na kulturę słowa
7. Rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi TiK
8. Przybliżenie historii Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
9. Nawiązywanie współpracy z nauczycielami innych szkół

https://twinspace.etwinning.net/107284/home 

#etwinning

„MYŚLIMY GLOBALNIE, UCZYMY BILINGWALNIE”
ERASMUS+ 2018-2020

Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w  metody pozwalające motywować, komunikatywnie i w sposób skoncentrowany na uczniu uczyć języka angielskiego z wykorzystaniem angażujących metod i technik nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego oraz zastosowania CLIL. Pozwoli to na wdrożenie nauczania bilingwalnego w szkole, czyli nauczania przedmiotów takich, jak biologia, historia, informatyka, chemia czy też wychowanie fizyczne również w języku angielskim. Kwota przyznana na realizację wynosi 22 139 euro. Ważnym elementem działań w ramach realizacji projektu będzie nawiązanie współpracy międzynarodowej i realizacja projektu na platformie eTwinning.  eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.

 Galeria zdjęć na szkolnym FB CYFROWOBEZPIECZNI

„Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, realizowanym przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego pt.: „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia" finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015−2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach .
Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Celem projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.


TYDZIEŃ Z KODOWANIEM

Obchody Tygodnia z kodowaniem w naszej szkole  mają  na celu zaproponowanie uczniom jak największej ilości wrażeń, doświadczeń, praktycznego podejścia do świata cyfryzacji i robotyki. 
Na lekcjach informatyki uczniowie w oparciu o szereg aplikacji uczą i bawią się, poznając tajniki kodowania i  programowania. W ramach zajęć koła informatycznego dzieci mają możliwość pracy z robotami i ozobotami. Zajęcia takie nie dość, że są bardzo atrakcyjne, to uczą logicznego myślenia, projektowania, współdziałania, współpracy w zespole czy wreszcie wdrażają do tak powszechnego we współczesnym świecie- programowania. Warto również zwrócić uwagę na kody  QR, które pojawiły się na naszych szkolnych korytarzach. Nawiązując do obchodów Dnia Niepodległości, uczniowie korzystają z aplikacji mobilnych, rozszyfrowują je i odczytują zaszyfrowane zagadki. Stanowi to wspaniałe połączenie nabywania wiedzy z umiejętnością obsługi urządzeń cyfrowych. Wzbogacając warsztat pracy i poszerzając ofertę naszej szkoły, chcemy uczniom umożliwić nabycie umiejętności, które są tak przydatne oraz niezbędne w dzisiejszych czasach.

#eTwinning

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU (DBI)  2019

obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.
W związku z tym w naszej szkole odbyły się następujące działania:
- Na każdych zajęciach z informatyki został zorganizowany konkurs KAHOOT „Co wiem o bezpieczeństwie w sieci?

Przeprowadzono:
-.Indywidualny konkurs na najciekawszą pracę graficzną związaną z zagrożeniami w sieci. Format pracy i technika wykonania dowolne.
-Konkurs : Napisz krótką rymowankę o Dniu Bezpiecznego Internetu, wykorzystując w niej koniecznie hasło "Działajmy razem". 
- Konkurs na ciekawy film,  w którym pojawi się hasło „Działajmy razem"

#eTwinning


MYŚLĘ POZYTYWNIE

"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017.
Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

THE DOT DAY

Dzień kropki to święto kreatywności, odwagi i zabawy. W Szkole pod Kasztanami obchodzić będziemy je już po raz trzeci. Podczas zajęć uczniowie zaprezentują swoje talenty, pochwalą się swoją kreatywnością. Wychowawcy wraz z uczniami obejrzą film o Vashti- nieśmiałej dziewczynce, której życie zmieniło się dzięki kropce. Tego dnia uczniowie przyjdą do szkoły w strojach w kropki lub z kropkami. Wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły podpiszą się na dużej kropce.

(zdjęcia z dnia zamieszczone zostaną na szkolnym FB stronie internetowej szkoły).

#eTwinning


CHODZI O TO, BY ZOSTAŁO COŚ W PAMIĘCI… BOŻE NARODZENIE W NASZEJ SZKOLE, W NASZYCH DOMACH,W NASZYCH SERCACH

Okres Bożego Narodzenia to niezwykły czas dla ludzi. Właśnie wtedy w naszym otoczeniu zachodzą różne zmiany. Dokoła staje się bardziej uroczyście, odświętnie, wyjątkowo. Te zmiany obserwujemy w szkolnych salach, korytarzach, w domach, ale również w naszych sercach. Zapraszam zarejestrowanych na e Twinning nauczycieli do podzielenia się relacjami z wydarzeń, jakie mają miejsce w ich szkołach, bliskim sąsiedztwie. Podczas tegorocznego okresu przedświątecznego uczniowie przygotują dekoracje, udekorują sale lekcyjne, zorganizowany będzie kiermasz ozdób świątecznych. We wszystkich klasach zorganizowane będą wigilijki klasowe, a kulminacyjnym punktem będą szkolne jasełka.
(zdjęcia z dnia zamieszczone zostaną na szkolnym FB stronie internetowej szkoły).

 #eTwinning

CO KRYJĄ SŁOWA? PROJEKT Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO  

 

Projekt ma na celu rozwinięcie kreatywności uczniów oraz poszerzenie wiedzy na temat języka ojczystego. Uczniowie zastanowią się, skąd biorą się słowa i co je łączy. Zapoznają się z prezentacją na temat pochodzenia słów oraz rozwiążą na jej podstawie quiz. Zadaniem ucznia (samodzielnym lub grupowym) będzie stworzenie plakatu o wyrazach, które pochodzą z wybranego przez niego cytatu. Podczas pracy nad plakatem uczniowie wykonają szereg zadań wzbogacających słownictwo, wykorzystujących ich wiedzę w praktycznym wymiarze, rozwijające kreatywność oraz umiejętności kodowania i posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

Projekt przeprowadzony zostanie od 10 lutego do 10 marca 2020 r.

CELE

1. Wzbogacenie słownictwa i wiedzy.
2. Popularyzacja języka polskiego.
3. Świętowanie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
4. Używanie TIK na lekcjach języka polskiego.
5. Uczeń:
- rozwiązuje quiz internetowy.
- poprawnie zapisuje cytat i jego autora.
- wybiera 3 słowa z cytatu, wyróżnia je w tekście.
- dokonuje ich analizy - liczy głoski, litery, samogłoski, spółgłoski, sylaby (koduje je za pomocą symboli lub kolorów).
- dopisuje tłumaczenie wyrazów w innych językach.
- szuka i podaje pochodzenie wyrazów (słownik etymologiczny).
- za pomocą dowolnej techniki maluje te słowa na plakacie.
- tworzy chmurę wyrazów - synonimów lub skojarzeń (własnoręcznie lub na stronie Wordart).
- koduje prostym szyfrem (podaje jego typ) antonimy słów oraz tytuł książki, z której pochodzi cytat.
- układa swój tekst (wiersz, dialog, opis), którego słowami-kluczami są wybrane słowa.
- tworzy wraz z klasą krótkie opowiadanie zawierające słowa wybrane przez niego oraz uczniów z innych szkół.

 

W naszej szkole projekt realizowany będzie przede wszystkim w klasach 5-7, ale do działań mogą też przystąpić uczniowie z klas młodszych.

 

https://live.etwinning.net/projects/project/213198

https://twinspace.etwinning.net/106909/home

#etwinning

MOJA NIEPODLEGŁA

Celem projektu jest  przygotowanie  do obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, opracowanie gry historycznej, quizu, Wielkiego Testu o Polsce, spektaklu historycznego.

#eTwinning

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Projekt realizowany na platformie eTwinning, podsumowujący podejmowane działania w ramach realizowanych kompetencji kluczowych.

https://twinspace.etwinning.net/76922/home

POLSCY SUPERMENI I SUPERMENKI OSTATNIEGO STULECIA HISTORII POLSKI

Ogólnopolski projekt realizowany na platformie eTwinning, celem było przybliżenie uczniom sylwetek sławnych Polaków, opracowanie gry i quizu na platformach Kahoot, Quiziz.

https://twinspace.etwinning.net/69426/home

ZACZYTAJ SIĘ W TEJ KSIĄŻCE

Projekt edukacyjny realizowany na platformie eTwinning, którego celem jest odnalezienie przyjemności w spotkaniu z literaturą i wykorzystanie nowych technologii do pracy nad lekturą (aplikacji Word Cloud, Scribble Maps, QR-kody, Trimino).

STWORZENI Z WYOBRAŹNI

Projekt edukacyjny realizowany na platformie eTwinning, którego celem jest rozwijanie warsztatu pisarskiego dzieci i młodzieży

https://twinspace.etwinning.net/44809/home 
https://stworzenizwyobrazni.blogspot.com/search/label/Szko%C5%82a%20Podstawowa%20nr%201%20im.%20Adama%20Mickiewicza%20w%20Radlinie

MŁODZI LISTY PISZĄ

Projekt polega na wymianie listów z uczniami z innych szkół w Polsce.

Projekty edukacyjne /gimnazjum- czytaj dalej.../


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo