Projekty edukacyjne


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

„Myślę globalnie, uczę bilingwalnie”
ERASMUS+ 2018-2020

Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w  metody pozwalające motywować, komunikatywnie i w sposób skoncentrowany na uczniu uczyć języka angielskiego z wykorzystaniem angażujących metod i technik nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego oraz zastosowania CLIL. Pozwoli to na wdrożenie nauczania bilingwalnego w szkole, czyli nauczania przedmiotów takich, jak biologia, historia, informatyka, chemia czy też wychowanie fizyczne również w języku angielskim. Kwota przyznana na realizację wynosi 22 139 euro.

CYFROWOBEZPIECZNI

„Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, realizowanym przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego pt.: „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia" finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015−2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach .
Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Celem projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

 MYŚLĘ POZYTYWNIE

"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017.
Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekty edukacyjne /gimnazjum/


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo