Rada Rodziców


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie


Rada Rodziców 2018/2019Przewodnicząca – Aleksandra Turoń


Wiceprzewodnicząca – Anna Stobiecka -  Martyna


Skarbnik – Ewa Kubica


Komisja rewizyjna – Halina Bugiel, Joanna Oślizło


Protokolant – Hanna Mączyńska - Małozięć


Członkowie:


Halina Sochacka
Wiesław Sitko
Katarzyna Banach
Anna Bober
Agnieszka Lubszczyk
Joanna Warmuła
Małgorzata Gałązka
Wanda Kulik
Magdalena Malicka
Zuzanna Bytomska


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo