Stołówka szkolna


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

Jadłospis

W świetlicy o godz. 12.15 i 13.15 wydawane są obiady.
Koszt jednego obiadu wynosi:

3 zł dla ucznia
6 zł  dla personelu

Odpłatność za obiady w miesiącu marzec 2018

Odpłatność za miesiąc marzec:

Uczniowie: 17 dni x 3,00zł= 51,00 zł

Uczniowie kl. III, którzy byli na obozie naukowym 15dni x 3,00zł= 45,00 zł

Personel 17 dni x 6,00zł= 102,00 zł 

TERMIN PŁATNOŚCI UPŁYWA 13.04.2018 


Wpłat dokonujemy na następujący numer konta bankowego: 
Nr Rachunku: 48 8470 0001 2001 0069 3619 0002
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
Punkt Kasowy Radlin 
Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie
Płatności proszę dokonywać wyłącznie przelewem. 
Przy wpłacie należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła
np.: Jan Kowalski, kl. 1g, GM 1, opłata za obiad za miesiąc............ 
Nie będzie przyjmowana gotówka w świetlicy szkolnej.
Proszę nie zaokrąglać kwot.
Uczniowie, którzy nie będą mieli dokonanych wpłat
w w/w terminie, nie zostaną wpuszczeni na obiad.

http://radlin.online/pliki/Regulamin stolowki szkolnej.pdf