Stołówka szkolna


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

Jadłospis

Alergeny

W świetlicy o godz. 11. 30 i 12.30 wydawane są obiady.

Koszt jednego obiadu wynosi:

3 zł dla ucznia
6 zł  dla personelu
Odpłatność za obiady za miesiąc

luty 2019

Uczniowie: 10 dni x 3,00zł= 30zł

Personel 10 dni x 6,00zł= 60zł

TERMIN PŁATNOŚCI PROSIMY UREGULOWAĆ

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 1.03 - 12. 03. 2019r.

Wpłat dokonujemy na następujący numer konta bankowego: 
Nr Rachunku: 48 8470 0001 2001 0069 3619 0002
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
Punkt Kasowy Radlin 
Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie
Płatności proszę dokonywać wyłącznie przelewem. 
Przy wpłacie należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła
np.: Jan Kowalski, kl. 1g, GM 1, opłata za obiad za miesiąc............ 
Nie będzie przyjmowana gotówka w świetlicy szkolnej.
Proszę nie zaokrąglać kwot.
Uczniowie, którzy nie będą mieli dokonanych wpłat
w w/w terminie, nie zostaną wpuszczeni na obiad.

http://radlin.online/pliki/Regulamin stolowki szkolnej.pdf
 


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo