Świetlica szkolna


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

Świetlica szkolna czynna jest
od poniedziałku do piątku od 6.30 - 16.30
Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez 
Panią Bożenę Buchta oraz Panią Justynę Zglejszewską.

Do głównych jej zadań należy działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza nad młodzieżą gimnazjalną. Celem działalności jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami jak również po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrabianie prac domowych. Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności uczniów, dlatego uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiać o nich, ciekawych sposobach spędzania czasu wolnego. Odpowiednio dobrane gry i zabawy wzbogacają wiadomości i doświadczenia uczniów. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię a także wyrabiają wrażliwość estetyczną. Zajęcia kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.


W naszej świetlicy prowadzimy zajęcia:

 - koło pomocy w nauce

- zajęcia plastyczne

- zajęcia taneczne.


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo