Świetlica szkolna


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Radlinie

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku od 6.30 - 15.30

Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez 

Panią Bożenę Buchta oraz Panią Justynę Zglejszewską.

Do głównych jej zadań należy działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza nad młodzieżą gimnazjalną. Celem działalności jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami jak również po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrabianie prac domowych. Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności uczniów, dlatego uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiać o nich, ciekawych sposobach spędzania czasu wolnego. Odpowiednio dobrane gry i zabawy wzbogacają wiadomości i doświadczenia uczniów. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię a także wyrabiają wrażliwość estetyczną. Zajęcia kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.W naszej świetlicy prowadzimy zajęcia:

 - koło pomocy w nauce

- zajęcia plastyczne

- zajęcia taneczne.

W świetlicy o godz. 12.15 i 13.15 wydawane są obiady.

Koszt jednego obiadu wynosi:

3 zł dla ucznia

6 zł  dla personelu


ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY W MIESIĄCU:

LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2017

Przypominam, że w grudniu wpłacamy za obiady za dwa miesiące

tj. listopad i grudzień 

LISTOPAD 

PERSONEL :  21 dni x 6,00 zł = 126,00

UCZNIOWIE: 21 dni x 3,00 zł = 63,00 

GRUDZIEŃ 

PERSONEL :16 dni x 6,00 zł.= 96,00 zł.

UCZNIOWIE: 16 dni x 3,00 zł.-= 48,00 zł. 

Płatności proszę uregulować w nieprzekraczalnym terminie 

od 01.XII  do 11.XII.2017 r.  

Opłata za obiady

Wpłat dokonujemy na następujący numer konta bankowego:

Nr Rachunku: 48 8470 0001 2001 0069 3619 0002

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

Punkt Kasowy Radlin

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie

Płatności proszę dokonywać wyłącznie przelewem. 

Przy wpłacie należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła

np.: Jan Kowalski, kl. 1g, GM 1, opłata za obiad za miesiąc............ 

Nie będzie przyjmowana gotówka w świetlicy szkolnej.

Proszę nie zaokrąglać kwot.

Uczniowie, którzy nie będą mieli dokonanych wpłat w w/w terminie, nie zostaną wpuszczeni na obiad. 

http://radlin.online/pliki/Regulamin stołówki szkolnej.pdf