Do 24 maja kształcimy na odległość!

Do 24 maja 2020 r. przedłużono kształcenie na odległość w szkołach!


https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-majaObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo