Piękna nasza Polska cała

Uczniowie kl. II a w ramach projektu wykonali prace plastyczne, związane z krajobrazami Polski. W pracach tych podkreślili piękno naszej ojczyzny. Niektórzy z nich wykonali zadanie dodatkowe, związane z symbolami narodowymi.

Wszystkim GRATULUJEMY  pomysłów i chęci do działania! 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo