WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna. Szkoła nie będzie prowadzić wtedy zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo