Zajęcia z pierwszej pomocy w II b

    29 stycznia 2019 r  gościliśmy w naszej klasie Panią Agnieszkę Rybczyńską - Pietrzyk, która jest ratownikiem medycznym.  Pani Agnieszka  wyjaśniła, jakie czynności  i w jakiej kolejności należy podejmować, ratując rannych. Pokazała uczniom, jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej  jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej.
    Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Pani Agnieszka pokazała uczniom, jak stwierdzić, czy osoba poszkodowana straciła przytomność oraz na podstawie jakich objawów ustalić, że u osoby poszkodowanej ustały czynności życiowe.
    Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w zajęciach, wykonując podstawowe czynności ratownicze.  
    Niezwykłość tych ważnych warsztatów polegała na tym, że uwrażliwiła dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i doskonaliła umiejętności oraz utrwala wiedzę, dzięki którym mogą uratować czyjeś życie. 
     Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce za poświęcony czas.

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo