Dyrekcja


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie


Dyrektor

mgr Joanna Dylich


Wicedyrektor

mgr Aleksandra SurmaObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo