Innowacje


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

Rok szkolny 2019/2020

MYŚLĘ, GŁÓWKUJĘ, ZADANIA ROZWIĄZUJĘ

Klasy II a, II b, II c – p. Elwira Weber-Mika, p. Joanna Han, p. Sylwia Styrnol-Cieślik.


MANDALE - MAGICZNE KOŁA

Klasy I a, I b – p. Ewelina Bednarek, p. Bożena Brodniak.


3 X Z - ZROZUM, ZAPAMIĘTAJ, ZASTOSUJ

 Klasy VII a, VII b – p. Beata Pyrk, p. Sabina Mosz.


     X Z - ZROZUM, ZAPAMIĘTAJ, ZASTOSUJ, ZDAJ - REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY


Klasy VIII a, VIII b  – p. Elwira Menżyk, p. Beata Pyrk.


Rok szkolny 2018/2019

MYŚLĘ, GŁÓWKUJĘ, ZADANIA ROZWIĄZUJĘ

Klasy Ia, Ib, Ic – p. Elwira Weber-Mika

Innowacją będą objęci uczniowie klas pierwszych. Ideą innowacji będzie wdrażanie uczniów do umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania, doskonalenie sprawności manualnej. Będą to zajęcia dodatkowe. Wiadomości oraz umiejętności będą wprowadzane poprzez gry, zabawy, co uatrakcyjni realizację tych zajęć. Powyższe zajęcia pozwolą rozwijać zainteresowania i pobudzać do aktywnej pracy.


Z EKOLOGIĄ NA TY

Klasa VIII b – p. Ewa Szurchaj

Adresatami innowacji są uczniowie klasy ósmej. Czas realizacji innowacji obejmuje 8-10 miesięcy, z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach dodatkowych zajęć obowiązkowych Klubu Młodego Odkrywcy, w formie zajęć warsztatowych, raz w tygodniu. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei ochrony środowiska z wykorzystaniem metod badawczych.  Ma ona zachęcać i motywować uczniów do zaangażowania się w działania proekologiczne oraz brania odpowiedzialności za stan środowiska lokalnego.


KIM SĄ BRYTYJCZYCY?

Klasa VI a, VI b – p. Michalina Staszek

Istnieje wiele stereotypów dotyczących typowego Brytyjczyka, a tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak typowy Brytyjczyk i niewielu ludzi tak naprawdę odpowiada jakiemukolwiek stereotypowi. Populacja Wielkiej Brytanii składa się z Anglików, Szkotów, Walijczyków, Irlandczyków oraz różnych mniejszości narodowych. Zatem należałoby zgłębić wiedzę uczniów nie tylko na temat samej populacji Wielkiej Brytanii, a również wiedzy na temat wszystkich pozostałych aspektów składających się na życie typowego mieszkańca Wielkiej Brytanii. Na zajęciach będą realizowane między innymi następujące treści dotyczące Wielkiej Brytanii:  położenie geograficzne, klimat, wybrane treści dotyczące historii, rodzina królewska, stolice i główne atrakcje turystyczne, patroni stolic i symbole, zabytki, jedzenie, tradycje, typowe domy, kalendarz uroczystości i świąt, szkolnictwo, sławne postaci, wybrane dzieła literackie, kino, muzyka, kraje anglojęzyczne, ciekawostki.MATEMATYKA NA CO DZIEŃ

Klasa V a, V b, V c – p. Beata Pyrk, p. Elwira Menżyk

Zajęcia mają  zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie. Innowacja uświadomi uczniom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów. Uczniowie będą mieli okazję zmierzyć się  z różnorodnymi, dodatkowymi zadaniami  i problemami wykorzystującymi wiedzę w sytuacjach praktycznych, przy omawianiu poszczególnych haseł programowych.

 


Rok szkolny 2017/2018

MOJA MAŁA OJCZYZNA

Klasy: III c, III d, II - p. Elwira Weber - Mika, p. Sylwia Styrnol - Cieślik, p. Ewelina Bednarek.

GRAM, WIĘC MYŚLĘ

 Klasa V a - p. Beata Pyrk

Innowacja „Gram, więc myślę” ma na celu rozwijanie umiejętności  i zainteresowań matematycznych uczniów,  z wykorzystaniem gier logicznych. Na zajęciach będziemy korzystać głównie z gier matematycznych ( gier dostosowanych do każdego przerabianego działu ) oraz gier planszowych, łamigłówek, rebusów które dają możliwość rozwiązywania problemów matematycznych w sposób przystępny dla każdego ucznia. W ten sposób uczniowie nie tylko utrwalą wiedzę, ale również ją poszerzą. Zajęcia będą prowadzone w klasie Va przez p. Beatę Pyrk.

 

SŁOWIAŃSKIE KORZENIE W JĘZYKU I KULTURZE MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY

 Klasy VI a, VI b - p. Anna Kubica, p. Henryka Skowronek

 Innowacja pt. „Słowiańskie korzenie w języku i kulturze mojej Małej Ojczyzny” będzie prowadzona na lekcjach języka polskiego i podczas lekcji bibliotecznych w klasach szóstych.  Inspiracją do jej napisania stał się gród założony ponad tysiąc lat temu w pobliskiej Lubomi przez plemię słowiańskie Gołęszyczan. Dzięki takim śladom z przeszłości naszego regionu nauczanie języka polskiego zostanie wzbogacone o wyjaśnienie różnych współczesnych zagadnień językowych, szczególnie ortograficznych, i obyczajowych  wywodzących się z dawnej kultury słowiańskiej.

 Tematyka innowacji będzie realizowana przez Annę Kubicę i Henrykę Skowronek.

 


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo