Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 – 03.09.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 – 31.12. 2018 r.

Ferie zimowe: 11.02 – 24.02.2019 r.

Koniec I semestru – 18.01.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty: 15.04.2019 r., 16.04.2019 r., 17.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04 – 23.04.2019 r.

Zakończenie roku szkolnego – 21.06.2019 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

3 dni egzaminu ósmoklasisty są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VII oraz:

02.11.2018 r.

29.04.2019 r.

30.04.2019 r.

02.05.2019 r.

19.06.2019 r.


Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. informujemy, że dla uczniów, dla których rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w w/w dniach, nasza szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 16.00Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo