Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – 02.09.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 – 31.12. 2019r.

Ferie zimowe: 13.01. - 26.01.2020 r.

Koniec I półrocza – 10.01.2020 r.

Egzamin ósmoklasisty: 21.04.2020 r., 22.04.2020 r., 23.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04 – 14.04.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego – 26.06.2020 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

3 dni egzaminu ósmoklasisty są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VII oraz:

09.10.2019 r.

02 i 03.01.2020 r.

12.06.2020  r.

25.06.2020 r.

 


Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. informujemy, że dla uczniów, dla których rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w w/w dniach, nasza szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 16.00Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo