Nabór do klasy pierwszej


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

Szanowni Rodzice,

miło mi poinformować, że wszyscy kandydaci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 zostali przyjęci do Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie. Lista jest wywieszona na tablicy ogłoszeń.

Proszę, aby zgodnie z kalendarzem rekrutacji, w dniach od 16 do 20.04.2018 r. złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie woli - wzór do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły. Zapraszam również Państwa na pierwsze zebranie rodziców, które odbędzie się 06.06.2018 r. o godz. 17.00!

                                                                               Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

                                                                               Joanna DylichAby zapisać dziecko do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć  w wyznaczonym terminie odpowiedni druk:

Zarządzenie Burmistrza Radlina

http://radlin.online/pliki/zarzadzenia%20rekrutacja%20kl.I.pdf


Zgłoszenie dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły:

http://radlin.online/pliki/Rekrutacja%20zg%C5%82oszenie%20dziecka%20z%20obwodu%20szko%C5%82y.pdf


Wniosek dla dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły:

http://radlin.online/pliki/Rekrutacja%20wniosek%20dla%20dzieci%20spoza%20obwodu.pdf


 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

Od 5marca 2018 r. do 30marca 2018 r. godz. 15.00

Od 28maja 2018r. do 1czerwca 2018r. godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

Od 3kwietnia 2018 r. do 6kwietnia 2018 r.

Od 4czerwca 2018 r. do 8czerwca 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13kwietnia 2018 r. godz. 15.00

12czerwca 2018 r. godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 16kwietnia 2018 r. do 20kwietnia 2018 r. godz. 15.00

Od 14czerwca 2018 r. do 20czerwca 2018 r. godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2018 r.

godz. 15.00

22czerwca 2018 r. godz. 15.00

W przypadku wątpliwości lub pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego:

32 455 82 94

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

Joanna DylichObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo