Nabór do klasy pierwszej


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

Szanowni Państwo,

informuję, że wszyscy kandydaci zgłoszeni do przyjęcia do klasy pierwszej

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie w roku szkolnym 2019/2020 zostali przyjęci!

Lista zakwalifikowanych kandydatów została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku naszej szkoły.

Bardzo proszę, aby w terminie do 19.04.2019 r. złożyć dokument: Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

Zapraszam Państwa na zebranie, które odbędzie się 13 czerwca 2019 r.

o godz. 17.00 w naszej szkole.

                                                                            Dyrektor Szkoły Joanna Dylich


http://radlin.online/pliki/potwierdzenie woli 19 20.pdf

                                                                                     Szanowni Państwo,

aby zapisać dziecko do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć  w wyznaczonym terminie odpowiedni druk:

Zarządzenie Burmistrza RadlinaObwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie


Zgłoszenie dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły:

http://radlin.online/pliki/Rekrutacja - zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły (pdf.io).pdf


Wniosek dla dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły:


http://radlin.online/pliki/Rekrutacja - wniosek dla dzieci spoza obwodu.pdf


W przypadku wątpliwości lub pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego: 32 455 82 94

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie

Joanna DylichObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo