„Nasza arto-strefa”


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

„Nasza arto-strefa” nowy projekt grantowy w Naszej szkole

 We współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych napisaliśmy nowy wniosek i z przyjemnością informujemy,że otrzymaliśmy od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży grant w wysokości 40000 zł na realizację projektu "Nasza arto-strefa”  w ramach Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2018”-Ogólnopolski Konkurs Grantowy. Całkowity koszt projektu to 64768 zł.

    ”Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.”

       Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym etapem było przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego -spośród  180 do II etapu przeszło 60. W drugim etapie z 57 złożonych wniosków wybrano do dofinansowania 29 najlepszych projektów. Wśród  wybrańców znalazł się projekt Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z Radlina.

      Celem projektu będzie zwiększenie wiary we własne możliwości, podniesienie szans na samodzielność w realizacji własnych celów życiowych poprzez przez wspólne wielokierunkowe działania zmierzające do powstania Arto-strefy oraz wydania poradnika antystresowicza i zorganizowania imprezy inauguracyjnej związanej z otwarciem Arto-strefy. Głównym tematem projektu będzie relaks w różnych aspektach. Projekt będzie realizowany od 1.09.2018 do 30.11.2019.

Dzięki dotacji wszelkie pomoce, materiały i udział w zajęciach dla uczestników projektu będą bezpłatne. Rozpoczynamy nabór chętnych!Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo