Podręczniki 2019/2020


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

Klasy I-III „ Oto ja”  wyd. MAC

Klasa IV

1.       j. polski- „ Słowa z uśmiechem”-literatura i kultura

2.       j.polski-„ Słowa z uśmiechem”-gramatyka i stylistyka- WSiP

3.       j. angielski „STEPS PLUS”-Oxford

4.        muzyka – „ Lekcja muzyki”- Nowa Era

5.        plastyka –„ Do dzieła”- Nowa Era

6.        historia- „ Podróże w czasie”- Nowa Era

7.        przyroda-„ Tajemnice przyrody”-Nowa Era

8.        matematyka-„Matematyka z plusem” GWO

9.       technika – MAC

 

Klasa V

1.       j .polski-„ Słowa z uśmiechem”-literatura i kultura

2.       j. polski – „ Słowa z uśmiechem”-gramatyka i stylistyka-WSiP

3.       j. angielski-„ STEPS PLUS”-Oxford

4.       muzyka –„Lekcja muzyki”-Nowa Era

5.       plastyka –„ Do dzieła” – Nowa Era

6.       historia- „ Podróże w czasie Nowa Era

7.       geografia-Planeta Nowa”- Nowa Era

8.       biologia- Puls Życia”- Nowa Era

9.       technika – Jak to działa”- Nowa Era

10.   matematyka- „:Matematyka z plusem”- GWO

 

Klasa VI

1.       j. polski-„ Słowa z uśmiechem”-literatura i kultura

2.       j. polski „ Słowa z uśmiechem”-gramatyka i stylistyka-WSiP

3.       j. angielski-„ STEPS PLUS”-Oxford

4.       muzyka –„Lekcja muzyki”-Nowa Era

5.       plastyka –„ Do dzieła” – Nowa Era

6.       historia- „ Podróże w czasie Nowa Era

7.       geografia-Planeta Nowa”- Nowa Era

8.       biologia- Puls Życia”- Nowa Era

9.       technika – Jak to działa”- Nowa Era

10.   matematyka- „matematyka z plusem”-GWO

 

 

Klasa VII

 

1.       j. polski -Gramatyka i stylistyka

2.       j. polski -Świat w słowach i obrazach” -WSiP

3.       j. angielski-„ STEPS PLUS”-Oxford

4.       historia- „ Podróże w czasie Nowa Era

5.       geografia-Planeta Nowa”- Nowa Era

6.       biologia- Puls Życia”- Nowa Era

7.       technika – Jak to działa”- Nowa Era

8.       fizyka „ Spotkanie z Fizyką’

9.       chemia – Chemia Nowej Ery”

10.   j. niemiecki- DAS IST DEUTSCH KOMPAKT

11.   matematyka-„ Matematyka z plusem”- GWO

 

 

Klasa VIII

1.       j. polski-„ Świat w słowach i obrazach”

2.       j. polski-Gramatyka i stylistyka-WSiP

3.       matematyka-„ Matematyka z plusem”- GWO

4.       chemia „ Chemia nowej ery”- Nowa Era

5.       biologia –„ Puls życia”-Nowa Era

6.       fizyka –„ Spotkania z fizyką”-Nowa Era

7.       geografia-„ Planeta Nowa” -Nowa Era

8.       historia-„ Podróże w czasie”-Nowa Era

9.       WSO-„ Dziś i jutro”- Nowa Era

10.   EDB-„ Żyję i działam bezpiecznie”-Nowa Era

11.   j. ang. Pearson Repetytorium Ósmoklasisty

12.   j. niem. DAS IST DEUTCH KOMPAKT

 Wyżej wymienione podręczniki uczniowie dostają w szkole.

Podręczniki do religii należy nabyć we własnym zakresie.


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo