Projekt "KME DZIAŁAĆ CHCE!"


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

KME- Klub Młodego Ekologa powstał w Radlinie jako nieformalna grupa młodzieżowa w 2006 r. podczas realizacji projektu "Ekologiczne działania, zamiast narzekania". Młodzi nadal czują potrzebę wspólnego działania na rzecz poprawy stanu lokalnego środowiska. Postanowiliśmy, więc reaktywować naszą działalność, zmieniając siedzibę na SP3 i działamy od września 2017.

Celem projektu jest przygotowanie młodych mieszkańców Radlina do życia w zgodzie z naturą w społeczeństwie jutra. Zwiększenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony zwierzą oraz podniesienie świadomości ekologicznej radlinian. Uczestnicy projektu to 20 osobowa grupa siódmoklasistów.

Po co reaktywować KME?

Chcemy:

- własną postawą propagować idee ochrony środowiska,

- organizować wydarzenia proekologiczne,

- poprzez organizację wydarzeń ekologicznych, podnosić świadomość ekologiczną,

-organizować inicjatywy służące ochronie środowiska,

-wychowywać młodych ludzi, tak, aby byli w pełni świadomi swej odpowiedzialności za środowisko,

- przygotowywać młodzież i dzieci intelektualnie i emocjonalnie do ochrony środowiska, w którym żyją i rozwijają się, a przede wszystkim uczyć innych poszanowania dla środowiska.

W trakcie projektu planujemy m. in.:

1. Zorganizowanie warsztatów z lichenoindykacji (badanie stanu środowiska z wykorzystaniem porostów) na terenie miasta i w Rezerwacie "Łężczok" oraz zajęć laboratoryjnych, obejmujących m.in. badanie stanu zanieczyszczeń powierza  z wykorzystaniem skali porostowej, pomiar pH wody i gleby  w odniesieniu do smogu, kwaśnych opadów i ich skutków.

2. Zbudować zieloną ścianę z porostów w pracowni ekologicznej, która powstaje w SP3. Ściana z porostów będzie nie tylko ciekawym elementem dekoracyjnym, ale również naturalnym filtrem powietrza.

3. Zorganizować XVIII Marszobieg Ekologiczny, po hasłem:”Ziemia dla nas, my dla Ziemi", dla uczniów szkół podstawowych z Radlina i okolicy.

4. Założyć żywą mini-ścianę zieleni w terenie z gatunków bylin i krzewów, które dobrze znoszą zanieczyszczenia i pochłaniają je w dużej ilości.

5.Zorganizować zajęcia praktyczne "Domek dla............"zwierząt pożytecznych i chronionych- młodzi wybiorą, dla kogo budujemy tym razem?

6."Nie będzie nas, czy będzie las?'- włączymy się do dwóch akcji organizowanych przez Nadleśnictwo Rybnik: sadzenie i sprzątanie lasu.

7. Zorganizowanie konkursu na eko-fotografię połączonego z wystawą zdjęć "Eko-miejsce w mojej okolicy".

Zaplanowane działania będą odbywały się: na terenie miasta, Nadleśnictw Rybnik i Rudy Raciborskie, szkół, w Domu Kultury lub w UM, oraz w Rezerwacie "Łężczok" i będą trwały od 15.01.2019  do 15.06.2019r.

Projekt realizowany jest w naszej szkole we współpracy

 ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych, w ramach zadania publicznego "ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego". Sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Radlin. Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo