Rada Rodziców


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców gromadzi fundusze wspierając działania edukacyjno - wychowawcze 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie.

Zebrane pieniądze, po konsultacjach z rodzicami, nauczycielami oraz dyrekcją szkoły przeznacza na:

- nagrody dla uczniów za osiągnięcia i aktywności,

- organizację konkursów szkolnych i pozaszkolnych,

- zakup pomocy dydaktycznych,

- doposażanie szkoły,

- uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej,

- dofinansowanie uczniów w trudnej sytuacji materialnej,

- realizowanie projektów uczniowskich.

Potrzeby szkoły są duże a środki finansowe ograniczone.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE

wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 80 zł.

Każdego roku można zadeklarować wysokość wpłaty.

Każda wpłacona kwota będzie mile widziana.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!


Składki można wpłacać:

bezpośrednio do skarbników klasowych 


lub

wpłacając na konto bankowe Rady Rodziców:


Mikołowski Bank Spółdzielczy 20 8436 0003 0101 0450 4058 0002


W tytule wpłaty proszę koniecznie dopisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.


Pozdrawiam, dziękując za zrozumienie i okazane wsparcie.

Katarzyna Szmuk - Przewodnicząca Rady Rodziców.

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Katarzyna Szmuk

Zastępca Przewodniczącej – Magdalena Karnowka

Skarbnik – Izabela Szatanik

Sekretarz – Ewelina Francuz

Komisja Rewizyjna – Dorota Tąta, Monika Folwarczny, Grzegorz Demel

 Rada Rodziców:

Barbara Domurat - IA

Adriana Strączek - IB

Monika Folwarczny - IC

Dagmara Śleboda – II A

Karolina Pawelec – II B

Sylwia Czubkowska – II C

Justyna Orłowska - III

Izabela Szatanik – IVA

Ewelina Francuz - IVB

Magdalena Karnowka - IVc

Aleksandra Jagieło – V A

Weronika Pietrzak – V B

Martyna Przybyła – V C

Sylwia Miler – VIA

Katarzyna Szmuk – VI B

Grzegorz Demel – VII A

Izabela Wystyrk – VII B

Sylwia Jeszka – VIII A

Dorota Tąta – VIII BRada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Katarzyna Szmuk

Zastępca Przewodniczącej – Magdalena Karnowka

Skarbnik – Izabela Szatanik

Sekretarz – Agnieszka Józefczyk-Gacka

Komisja Rewizyjna – Dorota Tąta , Izabela Wystyrk

 

Skład Rady Rodziców:

Dagmara Śleboda – I A

Karolina Pawelec – I B

Sylwia Czubkowska – I C

Justyna Orłowska - II

Magdalena Karnowka – III A

Izabela Szatanik – III B

Ewelina Francuz – III C

Agnieszka Józefczyk-Gacka- III D

Aleksandra Jagieło – IV A

Weronika Pietrzak – IV B

Martyna Przybyła – IV C

Sylwia Miler – V A

Katarzyna Szmuk – V B

Grzegorz Demel – VI A

Izabela Wystyrk – VI B

Sylwia Jeszka – VII A

Dorota Tąta – VII B

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

za rok szkolny 2016/2017

http://radlin.online/pliki/Sprawozdanie finasowe Rady Rodzicow 2016-2017.pdf


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo