Religia 2019/2020


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie
Klasy I - III 
Program ogólnopolski nr AZ- 1-01/10 z 9.06.2010: W drodze do Wieczernika :

Kl.1 Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa  red. W. Kubik
nr AZ-11-01/10-KR-1/11

Kl.2 Kochamy Pana Jezusa red. W. Kubik
nr AZ-12-01/10-KR-1/12

Kl.3 Przyjmujemy Pana Jezusa red. W. Kubik
nr AZ-13-01/10-KR-14/13


Klasy IV-V
Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9.06.2010: Poznaję Boga i Niego wierzę:

Kl.4 Zaproszeni przez Boga red. Z. Marek
nr AZ-21-01/10-KR-2/12

Kl.5 Obdarowani przez Boga red.Z.Marek
nr AZ-22-01/10-KR-5/13


Do wszystkich klas mają być podręczniki i ćwiczenia.

Klasa V

Tytuł podręcznika; „Obdarowani przez Boga".

+ Ćwiczenia (zeszyt ucznia do kl. V)

Autor; Zbigniew Marek SJ, Anna Wlulik CSFN (red.)

Data wydania; czerwiec 2013 r

Nowa podstawa programowa

Seria; Drogi Przymierza

Podręcznik zgodny z programem nauczania "Poznaję Boga i w Niego wierzę nr AZ-2-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia

9.06.2010 r.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-22-01/10-KR-5/13 Data dopuszczenia: 8.05.2013 r.

Kontynuacja nowej podstawy programowej z poprzedniego roku

Klasa VI

Tytuł podręcznika „Przemienieni przez Boga” WAM Kraków + Ćwiczenia ( zeszyt ucznia do kl. VI )

autor: Zbigniew Marek SJ (red.) data wydania: maj 2014 Nowa podstawa programowa seria: Drogi Przymierza »

Podręcznik zgodny z programem nauczania "Poznaję Boga i w Niego wierzę nr AZ-2-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia

9.06.2010 r.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-23-01/10-KR-1/14 Data dopuszczenia: 13.01.2014 r.

Kontynuacja nowej podstawy programowej z poprzedniego roku

Klasa VII

Tytuł podręcznika „Jezus uczy i zbawia” WAM Kraków

+ Ćwiczenia ( zeszyt ucznia do kl. VII)

autor: Zbigniew Marek SJ (red.) data wydania: czerwiec 2017

Nowa podstawa programowa seria: w Drodze do Emaus »

Podręcznik zgodny z programem nauczania "Pójść za Jezusem Chrystusem nr AZ-3-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia

9.06.2010 r.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-31-01/10-KR-2/12 Data dopuszczenia: 11.06.2012 r.


Kontynuacja nowej podstawy programowej z pierwszej klasy gimnazjum

Klasa VIII

Tytuł podręcznika „Jezus działa i zbawia” WAM Kraków

+ Cwiczenia ( zeszyt ucznia do kl. VIII )

autor: Zbigniew Marek SJ (red.) data wydania: czerwiec 2017

Nowa podstawa programowa seria: w Drodze do Emaus »

Podręcmik zgodny z programem nauczania "Pójść za Jezusem Chrystusem nr AZ-3-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia

9.06.2010 r.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-32-01/10-KR-12/13

Data dopuszczenia: 20.05.2013

Kontynuacja nowej podstawy programowej z drugiej klasy gimnazjum


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo