Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie

Informacja o organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019.


Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 w województwie śląskim będą organizowane następujące wojewódzkie konkursy przedmiotowe:

Dla uczniów szkół podstawowych Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:

  • Języka Polskiego;
  • Matematyki;
  • Historii
  • Języka Angielskiego;
  • Języka Niemieckiego;
  • Biologii;
  • Geografii;
  • Fizyki;
  • Chemii;
  • Języka Francuskiego.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz.125 ze zm.) szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną ogłoszone do 30 września 2018 r.

Link do opublikowanych regulaminów na stronie Kuratorium Oświaty:

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo