KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie
  • Konsultacje dla rodziców: 5X; 5 IV;
  • Zebrania z rodzicami : 14 IX; 14 XII; 18 I; 24 V. (OBECNOŚĆ RODZICÓW/OPIEKUNÓW OBOWIĄZKOWA)
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 XII-31XII 2017
  • Ferie zimowe: 29 I – 11 II 2018
  • Koniec I semestru – 15 I 2018
  • Rekolekcje wielkopostne: 14-16 marca 2018
  • Wiosenna przerwa świąteczna- 29 III –3 IV 2018
  • Zakończenie roku szkolnego – 22 VI 2018

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo