Klasa pierwsza


Oficjalny serwis internetowy Szkoły Podstawowej nr 4 w RadlinieDOKUMENTY DO POBRANIA:


1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej:


http://radlin.online/pliki/PODANIE RODZICÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA.pdf


Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo