Zarządzenia 2019


zarzadzenia-2019

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie


Zarządzenie nr SP4.021.1.2019 – POWOŁANIE KOMISJI KASACYJNEJ

Zarządzenie nr SP4.021.2.2019 – WDROŻENIE PROCEDURBEZPIECZEŃSTWA

Zarządzenie nr SP4.021.3.2019 – KOMISJA REKRUTACYJNA

Zarządzenie nr SP4.021.4.2019 – KOMISJE NA EGZAMINÓSMOKLASISTY

Zarządzenie nr SP4.021.5.2019 – REGULAMIN ZFŚS

Zarządzenie nr SP4.021.6.2019 – POPRAWIONA KOMISJAEGZAMINACYJNA

Zarządzenie nr SP4.021.7.2019 – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY-CZERWIEC

Zarządzenie nr SP4.021.8.2019 – PRZETARG ŻYWNOŚCI

Zarządzenie nr SP4.021.9.2019 – STAWKI ŻYWIENIOWE

Zarządzenie nr SP4.021.10.2019 – EGZAMINY POPRAWKOWE

Zarządzenie nr SP4.021.11.2019 – BHP

Zarządzenie nr SP4.021.12.2019 – TELEFONY KOMÓRKOWE

Zarządzenie nr SP4.021.13.2019 – PRZENIESIENIE UCZNIA DORÓWNOLEGŁEJ KLASY

Zarządzenie nr SP4.021.14.2019 – REGULAMIN KORZYSTANIA ZSZATNI SZKOLNEJ

Zarządzenie nr SP4.021.15.2019 – DYŻURY NAUCZYCIELI

Zarządzenie nr SP4.021.16.2019 – WYCIECZKI

Zarządzenie nr SP4.021.17.2019 – ATAK TERRORYSTYCZNY

Zarządzenie nr SP4.021.18.2019 – NIEBIESKA KARTA

Zarządzenie nr SP4.021.19.2019 – ZWALNIANIE NAUCZYCIELI

Zarządzenie nr SP4.021.20.2019 – ANTYMOBBING

Zarządzenie nr SP4.021.21.2019 – REGULAMIN BIBLIOTEKISZKOLNEJ

Zarządzenie nr SP4.021.22.2019 – POMOC PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA

Zarządzenie nr SP4.021.23.2019 – ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA

Zarządzenie nr SP4.021.24.2019 – SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓWNAUCZANIA

Zarządzenie nr SP4.021.25.2019 - DODATEK MOTYWACYJNY

Zarządzenie nr SP4.021.26.2019 - ODZIEŻ ROBOCZA

Zarządzenie nr SP4.021.27.2019 - POWOŁANIE KOMISJI KASACYJNEJ

Zarządzenie nr SP4.021.28.2019 - WYNAJEM SALI OD 2020 ROKU

Zarządzenie nr SP4.021.29.2019 - PRZETARG ŻYWNOŚĆ

Zarządzenie nr SP4.021.30.2019 - POLITYKA OCHRONY DANYCHObowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo